Siirry sisältöön

Paikallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvät vastuullisuustavoitteet

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy.

Vanhoissa lämpökeskuksissa ja Martinlaakson voimalaitoksessa tehdään teollisuuden päästödirektiivin mukaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä. Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä 30 % ja rikkidioksidin ominaispäästöjä 50 % vuoteen 2020 mennessä. Vertailuvuosi on 2013.

Kesällä 2016 Martinlaakson hiilikattila varustettiin palamisilman vaiheistuksella. Lisäksi typenpoistoa tehostettiin urearuiskutuksella. Projekti oli onnistunut, sillä nyt alitetaan voimaan tuleva 200 mg/Nm3 enimmäispäästöraja. Sekä typenoksidi- että rikkidioksidipäästöt ovat ovat alentuneet yli 40 % vuodesta 2015.

Koivukylän lämpökeskuksessa uudistustyöt siirtyivät vuodesta 2016 vuoteen 2017. Muutostöissä edetään kuitenkin tavoitteen mukaisesti. Energiantuotannon vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun on todettu vähäisiksi.

Edistämme sähköistä liikennettä kehittämällä latauspalvelua Vantaalla ja tiedottamalla sähköisen liikenteen eduista.

Kasvatimme vuonna 2016 latausverkkoamme viidellä uudella latausasemalla, joissa on yhteensä 14 uutta latauspistettä sähköautoille. Uudet asemat tulivat Vantaankosken liityntäpysäköintiin, Flamingoon, Tammiston Giganttiin, Myyrmanniin ja Tikkurilan kauppakeskukseen. Yhteistyökumppanimme latauspalvelun tarjonnassa on Liikennevirta. Lataaminen on toistaiseksi ilmaispalvelu rekisteröityneille asiakkaillemme.

Tavoitteiden tarkennukset