Siirry sisältöön

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Uuden oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin ja tarpeisiin ja menestymään kovassa kilpailussa.

Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita.

Henkilöstöjohtamisessa keskitymme:

  • Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme.
  • Itsensä ja muiden johtaminen, aikaansaaminen kustannustehokkaasti.
  • Tehdään yhteistyötä paremmin yli tehtävä-, vastuu- ja organisaatiorajojen.
  • Nykyisten ja uusien teknologioiden parempi hyödyntäminen sekä toimintatapojen omaksuminen.

Vantaan Energiassa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä

Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 3,7 (asteikko 1–5) ja kevään mittauksessa kokonaistulokseksi tuli 3,8.  Myönteistenvastauksien osuus (arviot 4 ja 5) osuus oli 64%  ja kriittisten vastausten osuus oli 12% (arviot 1 ja 2).Työpaikkakiusaamisessa on nollatoleranssi, ja vuonna 2017 henkilöstötutkimuksen perusteella neljä henkilöä koki työpaikkakiusaamista. Kiusaamistapauksien selvittäminen ja käsittely kuuluvat henkilöstötutkimuksen käsittelyprosessiin.

Tietotekninen osaaminen työtehtävien edellyttämällä tasolla

Tavoite on toteutunut osittain ja tavoitteena on edelleen kehittää henkilöstön tietosuojaosaamista. Jokainen suoritti vuonna 2017 sähköisen tietosuojakoulutuksen, jonka testi tuli läpäistä hyväksyttynä.                          

Yhteistyön kehittäminen yli organisaatiorajojen

Yhteistyö koetaan edelleen sujuvammaksi oman organisaation sisällä kuin organisaatioiden välillä.  Tavoitteena on edelleen kehittää sisäistä yhteistyötä vähentämällä paikkasidonnaisuutta ja kehittämällä  työskentelytapoja uuden työympäristökonseptin avulla.

Työskentely yhtiössä on turvallista              

Tavoitteena oli nolla työtapaturmaa ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Tavoitteeseen ei päästy.

Työturvallisuuden parantamisessa näkökulmana on huolehtia työturvallisuudesta päivä kerrallaan eli ”työpäivän päätteeksi terveenä kotiin”. Tapaturmataajuudessa tavoite on alle 10.

Turvallisuushavainnot osaksi jokapäiväistä työtä

Tavoite on toteutunut, sillä työturvallisuushavaintoja tehtiin noin 1000 kappaletta. Tavoitteena on sopia työryhmissä  yhteisesti tavoitteet turvallisuushavaintojen ja kierrosten osalta. Työturvallisuudessa parhaiten edistyneet ryhmät palkitaan. Myös ulkopuolisten urakoitsijoiden tapaturmat tilastoitiin.

Työturvallisuuskierrokset ja työturvallisuusasioiden säännöllinen käsittely ja dokumentointi tuotannollisissa ryhmissä toteutui.  Työturvallisuusrastirata toteutettiin kaksi kertaa. 

Työsuojelun riskinarviointien tehokkaampi hyödyntämisessä tavoite toteutui osittain. Vuonna 2018 otetaan käyttöön sähköinen työsuojelun riskienarviointilomake.

Tavoitteiden tarkennukset

Lisää tietoa henkilöstä ja työturvallisuudesta

Henkilöstön määrä 

Henkilöstön keski-ikä ja työsuhteen keskipituus