Siirry sisältöön

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus

Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2016 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu.

Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 350 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua.

Vuonna 2016 jätettä poltettiin noin 356 000 tonnia (340 000 vuonna 2015). Jätteen käyttö polttoaineena kasvoi edellisvuodesta, koska jätettä toimitettiin myös normaalin hankinta-alueen ulkopuolelta Lounais-Suomesta.

Martinlaakson voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat kivihiili ja maakaasu. Lämpökeskusten pääpolttoaineena on maakaasu lentokentän lämpökeskusta lukuun ottamatta. Se käyttää polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä.

Sähkön tuotanto

Vantaan Energian sähköntuotannon perusta on oma yhteistuotanto, jonka osuus tuotannosta oli 45 % vuonna 2016. Jätevoimalassa tuotettiin sähköä 253 GWh (edellisvuonna 210) ja Martinlaakson voimalaitoksella 376 GWh (edellisvuonna 325). Vesivoimalla tuotettiin sähköä kaikkiaan 556 GWh (296). Tuulisähkön tuotanto oli 48 GWh (36).

Sähkön markkinahinta pysytteli alhaisella tasolla myös 2016, minkä vuoksi sähköntuotanto Martinlaakson voimalaitoksessa ei ollut kannattavaa varsinkaan maakaasulla. 

Lämmön tuotanto

Vantaan Energia tuotti itse lähes kaiken toimittamansa kaukolämmön, jonka määrä oli 1 876 GWh (1 721 vuonna 2015). Vuonna 2014 käynnistyneessä jätevoimalassa lämpöä tuotettiin 943 GWh (828), jolloin sen osuus lämmöntuotannosta oli 50 %. Martinlaakson voimalaitoksen tuotantomäärä oli 835 GWh (821), ja osuus lämmöntuotannosta 45 %. Lämpökeskuksilla tuotettiin 98 GWh (72) eli 5 % kokonaistuotannosta. Helsinkiin ja Keravalle myytiin lämpöä yhteensä 41 GWh (41) ja vastaavasti ostettiin 13 GWh (6). Lämpökeskuksissa tuotettiin prosessihöyryä teollisuusasiakkaille 27 GWh (27).

Lämmön tuotanto nousi hieman edellisvuodesta, koska talvikuukausien (marras-maaliskuu) keskilämpötila oli 3,5 astetta kylmenpi kuin edellisenä vuonna.

Polttoaineiden kulutus Vantaalla (GWh) 

  2014      2015     2016   
 Syntypaikkalajiteltu sekajäte   665  1 030 1 058
 Maakaasu  763  310 597
 Kivihiili  1 198  1 185 1 233
 Öljy  28  43 1

Tuotettu Energia Vantaalla (GWh)

        2014 2015 2016
Sähkö                         523  535 629
Kaukolämpö  1 767  1 721 1 876
Höyry  26  27 27

Kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma 2016  

Kaukolämmön ominaispäästöt (g/kWh)

Sähköntuotanto Vantaan Energialle (GWh)