Siirry sisältöön

Hyvä hallintotapa

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävätä on henkilökohtainen. Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan keskeiset taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökulmat.

Yhteistoiminta

Vantaan Energian ja henkilöstön yhteistoiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja yhtiön yhteistoimintaohjeistukseen. Luottamusmiesjärjestelmä on yritys- ja henkilöstöryhmä- kohtainen, ja henkilöstöryhmät valitsevat keskuudestaan edustajat. Pääluottamusmiesten kanssa käytäviä yhteistoimintaneuvotteluja pidetään noin kahden kuukauden välein. Vantaan Energia Oy:n johtoryhmässä on henkilöstön edustaja, jonka pääluottamusmiehet valitsevat vuodeksi kerrallaan.

Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on todentaa ja varmistaa, että sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä johtamis- ja hallintotapa on tehokasta. Sisäinen tarkastus raportoi tulokset ja johtopäätökset emoyhtiön ja tytäryhtiön hallituksille ja toimitusjohtajille. Sisäinen tarkastus tukee yhtiöiden johtoa ja organisaatioita sisäisen valvontajärjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman mukaiset palvelut hankitaan ulkoisina palveluina.

Sisäisen tarkastuksen painopisteet

2016 Vuoden 2016 tarkastustoiminnassa suoritettiin laaja tietomurtotestaus ja toteutettiin rahoitustoiminnan tarkastus.

Tilintarkastus

2016 Tilintarkastuksella osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu. Vuodelle 2016 Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset valitsivat yhtiöidensä tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisön. Tilintarkastuksen palkkiot vuonna 2016 olivat 39.200,00 euroa.

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä