Siirry sisältöön

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2016 päästöselvitykset.  

Päästökustannukset kääntyivät 15 %:n kasvuun parin laskusuuntaisen vuoden jälkeen siitä huolimatta, että päästöoikeuksien markkinahinta laski edelleen. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli maksuttomien päästöoikeuksien väheneminen, jolloin päästöoikeuksia jouduttiin ostamaan enemmän markkinoilta. Lisäksi sekä sähkön että lämmön paikallisen tuotannon määrät kasvoivat edellisvuodesta.

Vuonna 2014 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä vähenee vuosittain ja loppuu kokonaan vuoteen 2027 mennessä. Sähköntuotanto ei saa enää ilmaisia päästöoikeuksia vaan ostaa kaikki tarvitsemansa päästöoikeudet huutokaupoista tai markkinoilta. Lisäksi täytämme osan päästöoikeusvelvoitteestamme hankkimillamme päästövähennysyksiköillä.

Päästökauppajärjestelmä

Päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on valvoa kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää niitä kustannustehokkaalla tavalla. Perustan päästökaupalle muodostavat EU:n sisäinen päästökauppajärjestelmä ja Kioton ilmastokokouksen pöytäkirja. Meneillään on järjestyksessä kolmas EU:n sisäinen päästökauppakausi, joka päättyy vuoden 2020 lopussa.

Suomessa päästökauppaa ohjaavat lait ja asetukset, joiden noudattamista valvoo Energiavirasto. Päästökaupan piirissä on noin 600 suomalaista laitosta. Energiavirasto myöntää päästöluvat, joiden puitteissa laitokset saavat päästää kasvihuonekaasuja ilmakehään.  Lisäksi päästöluvan haltijat tarvitsevat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Laitokset voivat hakea ilmaisia päästöoikeuksia työ- ja elinkeinoministeriöltä. Päästöoikeuksilla käydään päästökauppaa. Suomessa on käytössä Energiaviraston hallinnoima päästökaupparekisteri. Rekisterissä olevalle laitokselle avataan hakemuksesta päästöoikeustili, jolle päästöoikeudet ja niillä käytävä kauppa kirjataan.

Päästökauppa

 Päästökustannukset (euroa)

­