Siirry sisältöön

Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäivästä työtä. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse, chatilla, sähköpostitse sekä nettisivustojemme kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja asukasiltoja, ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa. Vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjen lisäksi Vantaan Energia toteutti syksyllä 2013 kyselyn sidosryhmilleen vastuullisuudestaan, ja sen pohjalta olemme laatineet viestintäsuunnitelman sidosryhmillemme. Kyselyn tavoitteena oli auttaa meitä tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin, mitä sidosryhmämme odottavat konserniltamme. Vastuullisuuskyselyn toteutti meille PricewaterhouseCoopers Oy.  Sidosryhmiltämme saadut vastaukset antavat Vantaan Energialle arvokasta tietoa, jota hyödynnämme kehittäessämme toimintaamme ja viedessämme vastuullisuustyötämme eteenpäin.

Yksityisasiakkaat

         Odotuksia yhtiölle

 • Varma, huoleton ja taloudellinen energian saanti
 • Tieto, opastus, selkeä laskutus, vaivaton yhteistyö
 • Kehittyvät, kilpailukykyiset palvelut
 • Hiilidioksidiniukka energiantuotanto
 • Vastuullinen toiminta ja hyvä maine

         Meidän vastauksia

 • Toimiva ja kilpailukykyinen energian hankinta
 • Toimintavarmuus
 • Kehittyviä palveluja, tietoa palveluista
 • Riittävät ja oikein ajoitetut investoinnit
 • Palautteenantojärjestelmä
 • Ympäristöystävälliset tuotteet (Uusiolämpö ja Roskasähkö, Ilmastosähkö)

  Mittareita 

 • Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta
 • Markkinaosuuksien kehitys
 • Kontaktien määrä ja laatu
 • Auditoinnit
 • Toimitusvarmuus
 • Palautteiden määrä ja laatu
 • Internet-sivujen ja onlinepalvelujen käyttö

Yrityssasiakkaat

Odotuksia yhtiölle

 • Varma, huoleton ja taloudellinen energian saanti
 • Vaivaton yhteistyö
 • Kehittyvät, kilpailukykyiset palvelut
 • Hiilidioksidiniukka energiantuotanto
 • Ympäristöä säästävä energiantuotanto
 • Tuulisähkö
 • Vastuullinen toiminta ja hyvä maine

  Meidän vastauksia

 • Luotettava kumppani
 • Toimiva ja kilpailukykyinen energian hankinta. Toimintavarmuus
 • Kehittyviä palveluja, tietoa palveluista
 • Riittävät ja oikein ajoitetut investoinnit
 • Nimetyt yhteyshenkilöt. Palautteenantojärjestelmä
 • Yhteistyöhankkeet
 • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

  Mittareita

 • Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta
 • Markkinaosuuksien kehitys
 • Kontaktien määrä ja laatu
 • Auditoinnit
 • Toimitusvarmuus
 • Yhteistyön kehitys
 • Palautteiden määrä ja laatu
 • Internet-sivujen ja onlinepalvelujen käyttö

Henkilöstö

Odotuksia yhtiölle

 • Avoin työilmapiiri
 • Arvostus omaa työtä kohtaan
 • Mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen
 • Uralla etenemisen mahdollisuudet
 • Työkierto
 • Kuunteleva, osallistava johtaminen

Meidän vastauksia

 • Osaamisen kehittäminen, koulutus ja työhyvinvoinnin ylläpito
 • Varhaisen välittämisen käytäntöjen kehittäminen
 • Henkilöstön osallistaminen yhtiön kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun
 • Tuloksista palkitseminen
 • Työturvallisuuden parantaminen
 • Aloitetoiminta
 • Sisäinen viestintä
 • Vastuullinen toiminta

Mittareita

 • Henkilöstö- ja työtyytyväisyystutkimukset
 • Kehityskeskustelut
 • Työvoiman vaihtuvuus
 • Kiinnostavuus työpaikkana
 • Poissaolot, työtapaturmat, eläkkeellesiirtymisikä.
 • Koulutustilastot
 • Alan palkkavertailut

Lisää sidosryhmien odotuksia ja vastauksia niihin