Siirry sisältöön

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2015 ja 2016 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset.

Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2016 kohdistuivat tuulivoiman hankintaan sekä Martinlaakson voimalaitoksen typenoksidipäästöjen vähentämiseen. 

Ympäristöinvestoinnit

1 000 euroa 2016 2015
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 10 448 3 751
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 234  159
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 373  282
 Jätehuolto 0  2
 Jätevesien käsittely 17  667
 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 0  0
 Ympäristöinvestoinnit yhteensä 11 072  4 861
 Ympäristöinvestointien osuus vuosi-investoinneista 27 %  13 %

Ympäristökustannukset

1 000 euroa 2016 2015
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu  3 682  1 556
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 158  26
 Jätehuolto 661  204
 Jätevesien käsittely 299  366
 Melun ja tärinän torjunta 0  0
 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 216  83

Aktivoitujen ympäristömenojen suunnitelman mukaiset poistot

1 000 euroa 2016  2015
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu  170  135
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu  122  190
 Maaperän ja pohjaveden suojelu  186  190
 Jätevesien käsittely  240  240
 Energiatehokkuuden edistäminen  36  36
 Ympäristövuosikustannukset yhteensä  5 770  3 026
 Ympäristövuosikustannusten osuus kokonaiskustannuksista  2,8 %  1,5 %