Siirry sisältöön

Mukana alan järjestöissä

Vantaan Energian edustajat ovat mukana monissa alan järjestöissä, yhteisöissä ja yhteistyöelimissä. Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen on hallituksen puheenjohtajana norjalaista vesivoimaa omistavassa Svartisen Holding A/S:ssä sekä Fennovoima Oy:n suomalaisomistusta edustavassa Voimaosakeyhtiö SF:ssä. Hallituksen jäsenenä hän toimii Huoltovarmuuskeskuksessa, tuulivoimayhtiö Suomen Hyötytuuli Oy:ssä sekä kotimaisessa vesivoimayhtiö Kolsin Voima Oy:ssä. Lisäksi Laukkanen on Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan aluejohtokunnan varapuheenjohtaja, Suomalaisen Työn Liiton valtuuston jäsen sekä Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n hallintoneuvoston jäsen. Energiajohtaja Markku Vartia on hallituksen jäsenenä energian tuotantoyhtiö Pohjolan Voima Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä. Vartia toimii myös WEC Finland ry:n (World Energy Council) jäsenvaliokunnan jäsenenä. Myyntijohtaja Ilkka Reko on koulutus-, tieto- ja asiakasviestintäpalveluja energia-alan yhtiöille tuottavan Adato Energia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsen kaukolämpötoimijoiden valtakunnallisessa Palveleva kaukolämpö FinDHC ry:ssä. Tuotantojohtaja Marko Ahl on Huoltovarmuuskeskuksen alaisuudessa toimivan Voimatalouspoolin Kotimaiset polttoaineet -jaoston jäsen. Salkunhallintapäällikkö Tommi Ojala toimii hallituksen jäsenenä Hiilitieto ry:ssä. Sähköautojen latausoperaattoriyhtiö Liikennevirta Oy:n hallituksessa on jäsenenä kehitysjohtaja Vesa Hynninen ja cleantech-alan verkosto Green Net Finland Oy:n hallituksessa toimii energiastrategiapäällikkö Sami Lehtiniemi.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Risto Lappi on Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n verkkotoimikunnan jäsen. Verkkopäällikkö Erkki Mikkola toimii Adato Energia Oy:n Etelä-Suomen koulutusneuvottelukunnan puheenjohtajana sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunnan jäsenenä.

Vantaan Energia tekee aktiivisesti yhteistyötä etujärjestönsä Energiateollisuus ry:n kanssa ja on myös vahvasti edustettuna sen eri elimissä:

  • toimitusjohtaja Pertti Laukkanen, hallituksen jäsen
  • viestintä- ja henkilöstöjohtaja Mervi Suorsa, työmarkkinavaliokunnan jäsen
  • tuotantojohtaja Marko Ahl, lämmitysmarkkinatoimikunnan jäsen
  • verkkopäällikkö Heikki Ojansuu, lämmönjakelutoimikunnan jäsen
  • ympäristöpäällikkö Hannu Laine, Ilmasto ja kestävä kehitys – toimikunnan jäsen
  • rakennusmestari Mika Sironen, työturvallisuustoimikunnan jäsen
  • kehityspäällikkö Juho Paloposki (Vantaan Energia Sähköverkot Oy), regulaatiotoimikunnan jäsen
  • prosessi-insinööri Sallamaari Rapo, Energiatehokkuussopimukset/Energiantuotannon ohjausryhmän jäsen
  • senior risk analyst Kai Mäkelä, finanssisäätelytyöryhmän jäsen

Lisäksi Vantaan Energia on jäsenenä monissa toimialaan liittyvissä järjestöissä. Tällaisia ovat esimerkiksi Ilmansuojeluyhdistys ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Laatuyhdistys ry sekä vastuullista liiketoimintaa edistävä Finnish Business & Society ry. Cleantech- ja biotalousalan kehitykseen ja tulevien ohjelmien valmisteluun Vantaan Energia Oy osallistuu huippuosaamisen keskittymä Clic Innovation Oy:n osakkaana.