Siirry sisältöön

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Kokonaispäästöt Vantaalla kasvoivat kuitenkin vuonna 2016 yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta, mikä johtui energian tuotantomäärän kasvusta. Tuotantoon suhteutetut ominaispäästöt laskivat edelleen.

Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna.

Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana Suomessa. Muiden yksiköiden hiilidioksidipäästöjä seurataan laskennallisesti polttoaineen kulutukseen, polttoaineiden lämpöarvioihin ja päästökertoimiin perustuen.

Energiankäytön tehostamista energiatehokkuussopimuksilla

Energiatehokkuussopimus on yrityksille vapaaehtoinen vaihtoehto energiankäytön pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatehokkuussopimustoiminta käynnistyi Suomessa 1997, ja Vantaan Energia ja Vantaan Energian Sähköverkot ovat mukana myös kolmannella sopimuskaudella 2017–2025.

Lue lisää energiatehokkuudesta 

Hiilidioksidipäästöt

Vantaan tuotanto yhteensä 2014 2015 2016
 t  660 608  609 676 662 538
 g/ kWh  285  267 262
 Osuustuotanto      
 t  63 772  49 301  42 642
 g/ kWh  127  94  55