Siirry sisältöön

Yritysturvallisuus

Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka päivitettiin syksyllä 2016. Samalla päivitettiin myös riskienhallintapolitiikka ja talousriskipolitiikka. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissakin sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuus työllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan. Yritysturvallisuuden johtaminen on normaalia liiketoimintojen johtamista vuosikellon mukaisesti. 

Henkilökunnan ja osin palveluntuottajien yritysturvallisuustoimintaa ohjataan turvallisuuden eri osa-alueisiin liittyvillä kokouksilla, toimintaohjeilla, tiedottamisella ja koulutuksella. Liiketoimintojen omissa  johtotiimikokouksissa yritysturvallisuusasioita käsitellään säännöllisesti.