Siirry sisältöön

Energian toimitusvarmuuden tavoitteet

Meidän tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaille sähköä ja lämpöä luotettavasti – vuoden ja vuorokauden ympäri.

Tavoitteenamme on, että sähkön toimitusvarmuus Vantaalla on parempi kuin vastaavilla taajama-alueilla muualla Suomessa. Toimitushäiriöiden tulee jäädä alle 0,2 tuntiin asiakasta kohden vuodessa.

Sähkönjakelun toimitushäiriöt vuonna 2016 olivat 0,12 tuntia asiakasta kohden. Toimitusvarmuuden lisäämiseksi on jakeluverkon muuntamoautomaatiota lisätty ja kunnossapito-ohjelma on toteutettu suunnitelman mukaan.

Lämmön toimitusvarmuuden pitää yltää hyvälle tasolle alan sisäisessä vertailussa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt lämmityskaudella ovat alle 0,8 tuntia asiakasta kohden vuodessa.

Vuonna 2016 tavoite ei toteutunut, vaan vikojen ja vaurioiden korjauksista aiheutunut keskeytysaika oli 0,97 tuntia asiakasta kohden. Paransimme kuitenkin vuodesta 2015, jolloin keskeytysaika oli 1,1 tuntia asiakasta kohden.

Toimitusvarmuuden parantamiseksi kaukolämpöverkon perusparannukseen kohdennetaan merkittävästi resursseja. Perusparantamisen strategia on tunnistaa kriittiset johto-osuudet ja kohdistaa saneeraus niihin. Perusparantaminen on osa tuotannon kokonaisoptimointia.

Liiketoiminnan kannalta kriittiset toimittajat ja urakoitsijat on sitoutettu sopimuksin osaksi huoltovarmuusketjuamme vuonna 2017.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n (VES) liiketoiminnan kriittisiksi luokiteltuihin toimittaja- ja urakkasopimuksiin on sisällytetty Huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-lausekkeet, joihin toimittajat ja urakoitsijat sitoutuvat. Kriittiset sopimuskumppanit ovat myös tehneet  VES:in laatiman riskikartoituksen itsearvioinnin.

Vantaan Energia Oy:n kriittiseksi luokiteltujen toimittajien ja urakoitsijoiden sitouttaminen osaksi huoltovarmuusketjua on edennyt vuonna 2016, mutta kaikkiin sopimuksiin lausekkeita ei ole vielä saatu. Sopimusten uusimista ja kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2017.

Tavoitteiden tarkennukset