Siirry sisältöön

Luotettavaa energian toimitusta

Sähkön toimittaminen

Tavoitteenamme on häiriötön sähkönjakelu kaikille asiakkaillemme. Jakeluhäiriöitä voi kuitenkin aiheutua esimerkiksi maankaivutöiden tai sähköverkon rakennevikojen seurauksena. Häiriöitä sähkönjakelussa voivat aiheuttaa myös myrskyn tai lumen linjoille kaatamat puut, joskus eläimetkin.

Olennaista on häiriötilanteiden ennakoiminen mahdollisimman hyvin. Vantaalla sähköverkkojen kaapelointiaste on maan korkeimpia, lähes 90 %. Siksi esimerkiksi myrskyt eivät ole Vantaalla niin tuhoisia kuin alueilla, joissa on paljon ilmajohtoja. Maakaapeloinnin lisäksi verkostoa huolletaan säännöllisesti. Sähköverkon valvontajärjestelmä antaa puolestaan reaaliaikaista tietoa mahdollisista häiriöistä.

Kolmiportainen varautumissuunnitelma

Erilaisten häiriötilanteiden varalta Vantaan Energia Sähköverkoissa on laadittu kolmitasoinen valmiussuunnitelma jakeluhäiriöiden varalta. Arvioimme kulloisenkin varautumistarpeen säätiedotusten ja Ilmatieteen laitoksen antamien vaaratiedotteiden perusteella.

Jos ennakoitu sää on tavanomainen, verkon käyttötilanne arvioidaan normaaliksi eikä valmiusastetta tarvitse nostaa. Kakkostasolla varaudumme muutamaan yhtäaikaiseen keskijännitevikaan. Tällaisia tilanteita voivat synnyttää esimerkiksi yli 14 metriä sekunnissa puhaltava tuuli, sakea ja pitkäaikainen räntäsade tai pitkäkestoinen, kova pakkanen. Kolmostasolla puhutaan jo hätävalmiudesta. Sellaiseen tulee tarve, jos tuuli on yli 17 metriä sekunnissa, lumentulo on erittäin runsasta, jos pakkasta on ollut useita päiviä yli -35 astetta tai luvassa on hyvin rajuja ukkosrintamia. Tällaisissa olosuhteissa keskijänniteverkkoon saattaa tulla useita yhtäaikaisia vikoja.

Sähkönjakeluverkon, asiakaspalvelun ja viestinnän resurssit mitoitetaan ja organisoidaan kunkin tason vaatimalla tavalla. Kriisiviestintää varten on laadittu omat ohjeistuksensa.

Kaukolämmön toimittaminen

Lämmönjakelu turvataan jatkuvalla kaukolämpöverkon kunnon valvonnalla sekä ennakoivalla ja korjaavalla kunnossapidolla. Verkon kuntoa tutkitaan jatkuvasti erilaisin tarkastuksin ja erilaisilla valvontalaitteilla, esimerkiksi kaivokohtaisilla kosteus- ja lämpötilamittauksilla sekä vuosittaisilla lämpökamerakuvauksilla. Lisäksi kunnonvalvontaan kuuluvat ympärivuotiset huolto-ohjelmat. Talvella huolletaan sisätiloissa olevat laitteistot kuten asiakkaiden mittauskeskukset ja muina vuodenaikoina verkon kohteet kuten esimerkiksi lämpökaivot.

Tuotannon ja lämmönjakelun varautumis- ja valmiussuunnitelma valmistui joulukuussa 2016. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa valmiuksia ja valmentaa toimimaan erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa, tukea ennalta ehkäisevää ennakoivaa toimintaa sekä antaa toimintaohjeita työntekijöille.

Kaukolämpöverkon vaurioita esiintyy vuosittain noin 50 – 70 kappaletta. Yleisin vaurion aiheuttaja on ulkopuolinen vesi, joka pääsee valumaan kaukolämpökanaviin ja aiheuttaa siellä korroosiota. Sen seurauksena teräsputket ruostuvat puhki. Huonokuntoisia verkon osia saneerataan verkoston perusparannusohjelman mukaisesti. Verkoston käyttövarmuuden lisäämiseksi on kaukolämpöverkkoon rakennettu niin sanottuja lenkityksiä. Näillä varmistetaan häiriötilanteissa lämmöntoimitus asiakkaille toista reittiä pitkin.

Martinlaakson voimalaitoksen käytettävyys on ollut verrattain hyvällä tasolla. Käytettävyyteen on vaikuttanut pääasiassa suunnitelmallinen tuotantolaitteiden huolto sekä käyttö. Laitoksella on tuotettu lämpöä ja sähköä pääosin tuotantosuunnitelmien mukaisesti, huolimatta sähkömarkkinoiden ja vaihtelevan sään aiheuttamista paineista nopeuttaa tuotannon säätöä olemassa olevalla laitteistolla.

 Jätevoimalan otettiin käyttöön vuonna 2014, joten ensimmäisen vajaan toimintavuoden käytettävyys ei ole vertailukelpoinen. Jätevoimalan käytettävyys on jätteenpolton (jätelinja 1 ja jätelinja 2) käytettävyys.

Voimalaitosten käytettävyys (%)