Siirry sisältöön

Kehityshankkeet

Vantaan Energia on energiapalvelujen tuottamiseen keskittyvä konserni, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on pienehkö. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusverkostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutkimuslaitosten kanssa.

Vantaan Energia Oy on osakkaana cleantech- ja biotalousalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Clic Innovation Oy:ssä. Vantaan Energia on mukana myös Clic Innovationin tulevien ohjelmien valmistelussa. Toimialaan liittyvää tutkimusta on lisäksi tuettu osallistumalla sähkötutkimuspoolin ja Energiateollisuus ry:n kautta rahoitettuihin tutkimuksiin.

Yksi yhtiön tutkimuksen painopistealueista vuonna 2016 oli sähköisen liikenteen kehittäminen. Yhtiö kehittää omaa valmistautumistaan sähköisen liikenteen lisääntymiseen ja sen edellyttämän infrastruktuurin luomiseen ja tutkii autokannan mahdollisuuksia toimia akkuvarastoina sähkömarkkinoilla. Näillä teemoilla yhtiö oli mukana 2016 päättyneessä Älykäs sähköinen liikenne –hankkeessa, joka osin rahoitettiin Tekesin EVE–ohjelmasta.

Vantaan Energia on jatkanut myös erilaisten biopolttoainevaihtoehtojen selvittelyä. Lisäksi yhtiö on osallistunut ilmastonmuutoksen hillintään ja päästöjen vähentämiseen liittyviin tutkimuksiin ja aloitteisiin.