Siirry sisältöön

Pidämme huolta osaamisestamme

Osaaminen on yksi Vantaan Energian perusarvoista. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät turvaavat konsernin menestyksen ja takaavat luotettavan asiakaspalvelun. Investoimalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja hyvinvointiin pyrimme varmistamaan, että henkilöstö viihtyy meillä.

Kehityskeskusteluja kaksi kertaa vuodessa

Esimiehillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä, osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä seuraajasuunnittelussa, jotta pystymme varmistamaan jatkossakin oikeanlaisen ja riittävän osaamisen.

Osaamisen kehittämisestä sovitaan yhdessä henkilön ja esimiehen välillä, samalla kun vuosittaisissa kehityskeskusteluissa keskustellaan myös vastuiden ja tehtävien kehittämisestä. Käytössämme on myös lyhyempi välikehityskeskustelu, jossa vuoden puolessa välissä arvioidaan tavoitteiden saavuttamista keskittyen erityisesti osaamisen kehittämiseen.

Noin kaksi vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä henkilön kanssa keskustellaan osaamisen ja tehtävien siirtämisen suunnitelmasta sekä työkuntoon ja jaksamiseen liittyvistä asioista. Tällä tavoin valmistaudumme tehtävien ja hiljaisen tiedon siirtymiseen organisaatiossa.

Osaamisen kehittämistä monin eri keinoin

Uutena osaamisen kehittämisen muotona käynnistimme viiden muun vantaalaisen yrityksen kanssa verkostomentoroinnin. Verkostomentorointiin osallistui 29 henkilöä, joista neljä Vantaan Energiasta. Yritysten HR-asiantuntijat etsivät henkilöille parin hänen toivomaltaan osaamisalueelta. Parit tapasivat keskimäärin kahden kuukauden välein.

Vuonna 2015 järjestimme sisäisiä koulutuksia muun muassa toimistojärjestelmistä (Office, Lync, OneNote). Koulutusten tavoitteena oli lisätä henkilöstön valmiuksia siirtyä paikattomaan työkulttuuriin, jossa suurimmalla osalla henkilöstöstä ei ole ns. omaa vakituista työpistettä, vaan työpiste valitaan kulloisenkin tehtävän mukaan. Uuteen työympäristöön muutto edellyttää sähköisten toimintatapojen osaamista, jotta liikkuminen eri työpisteissä sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Tehtävien muokkaaminen laajentamalla ja kehittämällä vastuita on myös tehokas tapa kehittää henkilöstön osaamista.

Vuonna 2016 keskimääräinen koulutuspäivien lukumäärä per henkilö oli 3,6. Suurin osa koulutuksista (31 %) oli lakisääteisiä koulutuksia, kuten esimerkiksi työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset. Seuraavaksi eniten kehitettiin tietojärjestelmäosaamista (17%), ympäristö- ja laatuosaamista (15%) sekä ammatillista osaamista (12%). Kielikoulutusten osuus oli 9%.