Siirry sisältöön

Merkittävät päätökset 2016

Vantaan Energia

Strategialinjausten mukaisesti pyrimme kasvattamaan osuuttamme uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen sähkön tuotannossa ja hankinnassa. Vuonna 2016 teimme alustavia selvityksiä biovoimahankkeesta, jossa Martinlaakson voimalaitoksen käytöstä poistunut maakaasu- ja öljykattila muutettaisiin puupolttoaineita käyttäväksi biovoimalaksi. Hanke olisi Vantaan Energian tuotannon kehitysohjelman mukainen ja tukisi osaltaan yhtiön linjausta luopua kivihiilen käytöstä 2020-luvulla.

Hankimme uuden asiakaspalvelujärjestelmän Empower IM Oy:ltä. Martinlaakson voimalaitoksen automaatiojärjestelmän vanhimman osan uusimista koskeva sopimus solmittiin Valmet Automation Oy:n kanssa.

Myimme huonokuntoisen toimitalokiinteistön Nordisk Renting Oy:n perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle, joka käynnisti mittavan rakennushankkeen toimitalon nuoremman osan peruskorjauksesta sekä uudesta laajennusosasta. Samassa yhteydessä solmitulla vuokrasopimuksella yhtiö sitoutui myös palaamaan uudistettuun toimitaloon pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi. Konserni siirsi toimintansa ja henkilöstönsä rakentamisen ajaksi muihin toimipisteisiinsä ja vuokrasi lisäksi ulkopuolista väistötilaa Vantaalta kohteesta Heidehofintie 2. Paluumuuton toimitalokiinteistöön on suunniteltu tapahtuvan kesällä 2017.

Toimitaloalueen kehittämiseen ja Koivuhaan kaupunginosan asemakaavamuutokseen liittyen allekirjoitimme Vantaan kaupungin kanssa esisopimuksen määräalojen vaihdosta ja solmimme esisopimuksen asemakaavamuutoksen myötä muodostuvien tonttien myynnistä Varte Oy:lle.

Vantaan Energian riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit määrittävä riskienhallintapolitiikka sekä konsernin talousriskipolitiikka, yritysturvallisuuspolitiikka ja tietoturvapolitiikka katselmoitiin yhtiön hallituksessa marraskuussa 2016. Samassa yhteydessä käsiteltiin myös Vantaan Energian johdannaistoimintojen sisäistä valvontaa ja kontrolleja koskeva erillistarkastelu.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vuoden 2016 aikana hallitus teki päätöksen kahdesta merkittävästä järjestelmähankkeesta. Yhtiö päätti osaltaan osallistua konsernin asiakaspalvelujärjestelmän uusintaan.  Myös liittymäpalveluiden sähköistämiseen liittyvä järjestelmähanke käynnistettiin.

Sähköasemien osalta yhtiö jatkoi Keimolan sähköasemaan liittyviä hankintoja. Hanke valmistuu vuonna 2018.

Muut hallituksen merkittävimmät päätökset koskivat sähkön siirto- ja jakeluverkon ylläpitoon ja laajentamiseen liittyviä vuosittaisia hankintoja.