Siirry sisältöön

Ilmanpäästöjen vaikutukset

Seuraamme savukaasupäästöjemme vaikutuksia lähialueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja siihen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saadaan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoisuuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verkkosivuille. Energiantuotannon vaikutus ilman laatuun on todettu mittauksissa vähäiseksi. 

Mallinnuksen mukaan ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla hyvää

Ilmatieteen laitos mallinsi vuonna 2016 pääkaupunkiseudun merkittävimpien päästölähteiden eli autoliikenteen, energiatuotannon, laivaliikenteen ja satamatoiminnan sekä lentoliikenteen ilmanlaatuvaikutuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kotitalouksien tulisijojen päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun. Leviämismallilaskelmien avulla tarkasteltiin ulkoilman typpidioksidi-, pienhiukkas- ja rikkidioksidipitoisuuksia ja niiden alueellista jakautumista.

Mallinnuksen mukaan pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaimpia metropolialueita Euroopassa. Autoliikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma vaikuttavat merkittävimmin pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun. Korkeimmat typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet esiintyvät vilkkaimmin liikennöityjen väylien läheisyydessä ja Helsingin keskustassa. Ihmiset altistuvat autoliikenteen päästöille, sillä autojen pakokaasut vapautuvat hengityskorkeudelle.

Energiantuotantolaitosten päästöjen vaikutus pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun on pääsääntöisesti pieni, sillä voimalaitosten päästöt vapautuvat korkeista piipuista, jolloin ne leviävät ja laimenevat tehokkaasti eivätkä heikennä ilmanlaatua hengityskorkeudella.

Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitokset, HSY ja Finavia Oyj tilasivat tutkimuksen ja toimittivat päästötietoja.

Lisätietoja tutkimuksesta on julkaistu HSY:n verkkosivuilla. 

(Lähde: HSY)