Siirry sisältöön

Älykäs sähköverkko ja sähköinen liikenne

Älykkään sähköverkon visioissa asiakas on aktiivinen toimija, joka seuraa ja säätää omaa kulutustaan ja tuottaa jopa itse sähköä. Jo nyt hänelle on tarjolla älyverkkopalveluja. Tuntimittaukseen ja todelliseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen on siirrytty käytännössä koko maassa. Uudet paremmat kulutusraportit auttavat asiakkaita vertaamaan kulutustaan aikaisempaan kulutukseensa sekä muihin vastaaviin kotitalouksiin. Vantaan Energian ja erityisesti sen tytäryhtiön Vantaan Energia Sähköverkkojen pääkiinnostus älykkään sähköverkon osalta ovat olleet sähköverkon kuormituksen ennustaminen, mallintaminen ja jatkossa myös ohjaus. Toinen merkittävä kokonaisuus on sähköautojen huomattavan lisääntymisen verkostovaikutukset ja toisaalta siitä syntyvät mahdollisuudet. Lisäksi konserni on seurannut mm. kuluttajalähtöisten palvelujen kehittymistä ja esim. kysyntäjoustotuotteiden etenemistä. Markkinoille onkin tullut kotiin asennettavia järjestelmiä, joilla eri laitteiden kulutusta voidaan seurata ja säätää.

Älykäs sähköinen liikenne osana älyverkkokehitystä 

Olimme mukana monivuotisessa Älykäs sähköinen liikenne -hankkeessa, joka päättyi vuonna 2016. Ohjelmaa  rahoitettiin Tekesin EVE-ohjelmasta. Ohjelman puitteissa yhtiö kehitti omaa valmistautumistaan sähköisen liikenteen lisääntymiseen ja sen edellyttämän infrastruktuurin luomiseen ja tutki autokannan mahdollisuuksia toimia akkuvarastoina sähkömarkkinoilla. Vantaalle onkin luotu noin sadan julkisen latauspaikan yleissuunnitelma sähköautoille.  Yksin vuonna 2016 toteutimme viisi latausasemaa, joilla oli latausmahdollisuus 14 autolle. Uusia latauspisteitä tuli Vantaankosken liityntäpysäköintiin sekä Myyrmanniin, Tammiston Giganttiin, Flamingoon sekä Tikkurin kauppakeskukseen. Julkisten latauspaikkojen rakentaminen painottuu Vantaalla liityntäpysäköintipaikoille sekä palvelukeskittymiin.

Latauspisteemme on kytketty osaksi Liikennevirran Virta.-verkostoa. Liikennevirta on energiayhtiöiden yhdessä omistama sähköautojen latauksen operaattori.Operaattoria tarvitaan, jotta Suomeen voidaan rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyinen sähköisen liikenteen ekosysteemi. Operaattori kytkee yksittäiset julkiset latauspisteet yhtenäiseksi verkostoksi kuluttajien käyttöön.