Siirry sisältöön

Terveenä kotiin

Tapaturmataajuus on kehittynyt hyvään suuntaan

Vantaan Energiassa tapahtui vuonna 2016 kuusi poissaoloon johtanut työtapaturmaa, joka on puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tapaturmataajuus oli 11, joka on lähellä energiateollisuuden keskiarvolukua.

Tavoitteena on edelleen nolla tapaturmaa ja tavoite on kirkastettu muotoon ”Tänään työpäivän päätteeksi terveenä kotiin”. Idea tuli tiimiltä, joka oli jo pitkään toiminut edistyksellisesti työturvallisuuden suhteen. 

Ajatus mukaan

Tapaturmat voitaisiin luokitella kolmeen kategoriaan: venähdyksiin, kaatumisiin ja tekevälle sattuu -tyyppisiin haavereihin. Vahinkojen taustalta paljastuu usein puutteellinen keskittyminen, joka johtaa vääriin valintoihin työkalujen ja -menetelmien kanssa. Hetkellistä herpaantumista tapahtuu varsinkin helpoissa rutiinihommissa. 
– Vaativissa tehtävissä ei tapaturmia ole sattunut. Ne suunnitellaan huolella, ja niihin valmistaudutaan paremmin, kertoo työturvallisuus- ja laatupäällikkö Virpi Tienhaara.

Arjen omavastuu

Vantaan Energiassa kannustetaan työntekijöitä ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden turvallisuudesta.
– Jos havaitset turvallisuuspuutteen ja voit itse tehdä asialle jotain, niin tee, Tienhaara kiteyttää yhtiön turvallisuuskulttuurin. 
Henkilöstöltä on kerätty systemaattisesti turvallisuushavaintoja vuodesta 2011 lähtien. 2014 otettiin käyttöön mobiilisovellus havaintojen kirjaamista ja ilmoittamista varten.

Turvallisuuden seuranta osaksi arjen tekemistä

Konkreettisia ehdotuksia tapaturmariskien pienentämiseksi on saatu myös turvallisuuskeskustelujen kautta. Työturvallisuutta opeteltiin myös rastiradan avulla, jossa oli erilaisia turvallisuuteen liittyviä tilanteita, joissa tuli tehdä turvallisuuteen liittyviä havaintoja sekä ratkaisuja. Voimalaitoksilla on lisätty työtelineitä ja -tasoja sekä parannettu kulkureittien turvallisuutta.  Kaukolämpöverkoilla on tehty erityisohjeistus kaivannon tai kaivon putoamissuojaukseen tilanteisiin, joissa kohteessa oleva kuuma vesi voi aiheuttaa vaaratilanteen. Riskien ohella halutaan kiinnittää huomiota hyviksi havaittuihin työtapoihin.

Tapaturmataajuus