Siirry sisältöön

Sidosryhmien odotuksia

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat

          Odotuksia yhtiölle

 • Pitkäaikainen kumppanuus
 • Kehittyvät yhteistyömuodot
 • Hyvä maksuvalmius
 • Vastuullinen toiminta

  Meidän vastauksia

 • Toiminnan läpinäkyvyys ja tasapuolisuus
 • Reilu kilpailuttaminen
 • Turvallisuusyhteistyö

  Mittareita

 • Ostojen kehitys
 • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden määrän ja laadun seuranta
 • Laskujen maksuaika

Viranomaiset, kunnat, valtio, alan järjestöt, EU

         Odotuksia yhtiölle

 • Lainsäädännön ja alan ohjeistuksen noudattaminen
 • Hyvä hallintotapa
 • Tyytyväiset asiakkaat
 • Vakaa työllisyys, hyvä taloudellinen kehitys, veronmaksukyky
 • Toimiva ja kattava sähkönsiirto- ja lämmönjakeluverkosto

  Meidän vastauksia

 • Yhteistyö, yhteydenpito ja osallistuminen edunvalvontaan
 • Välittömät ja välilliset verot yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon
 • Kattava ja avoin raportointi
 • Toiminnan läpinäkyvyys

  Mittareita

 • Maksettujen verojen, investointien ja työpaikkojen määrä
 • Kattava ja toimintavarma sähkönsiirto- ja lämmönjakeluverkosto
 • GRI-raportointi
 • Kontaktien määrä
 • Asiakkaiden käynnistämät viranomaistoimenpidepyynnöt
 • Julkinen keskustelu

Omistajat

         Odotuksia yhtiölle

 • Hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle
 • Sijoitusten arvon kasvu
 • Riskien hallinta
 • Kestävä kasvu
 • Toiminta infrastruktuurin rakentajana
 • Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys

  Meidän vastauksia

 • Toiminnan jatkuva kehittäminen
 • Asiakkaiden hyvä palvelu
 • Tehokas johtaminen ja läpinäkyvä raportointi.
 • Riskienhallintapolitiikka
 • Kustannustehokas toimintamalli
 • Lausunnot, selvitykset

  Mittareita

 • Liikevoitto ja osingot
 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Kilpailukyky
 • Asiakkaiden ja kuntalaisten aloitteet ja yhteydenotot, jotka koskevat konsernin toimintaa. Julkinen keskustelu

  Tiedotusvälineet

  Odotuksia yhtiölle

 • Avoin, asiantunteva, luotettava ja nopea viestintä
 • Avainhenkilöiden tavoitettavuus

         Meidän vastauksia

 • Aktiivinen viestintä
 • GRI-raportointi
 • Vastuullisuusuutiset verkossa
 • Henkilöstön korkea asiantuntemus
 • Tiedotteet, tapaamiset
 • Kriisiviestintävalmiudet

  Mittareita

 • Jatkuva mediaseuranta, palautteet, viestintätutkimukset
 • Mainetutkimukset
 • Kansalaisjärjestöt

  Odotuksia yhtiölle

 • Lainsäädännön sekä alan normien ja ohjeiden noudattaminen
 • Uusiutuvan energiatuotannon lisääminen
 • Ilmastonmuutoksen hidastaminen
 • Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä

  Meidän vastauksia

 • Tuulivoimainvestoinnit
 • GRI-raportointi

  Mittareita

 • Yhteydenotot ja palautteet
 • Julkinen keskustelu

Muut energiayhtiöt ja yhteisöt

       Odotuksia yhtiölle

 • Kehittyvä ja osapuolia hyödyttävä yhteistyö, aito kumppanuus
 • Tutkimus- ja kehitysyhteistyö
 • Tietojen, tutkimusten ja kokemusten jakaminen
 • Aloitteellinen ja vastuullinen toiminta

        Meidän vastauksia

 • Avoin yhteistyö, osallistuminen kumppanina. Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet
 • Rehti kilpailu, vastuullinen toiminta
 • Alan toimintaedellytysten parantaminen

  Mittareita

 • Yhteistyön määrä ja laatu, kumppanuuksien kehitys
 • Alan toimintaedellytysten muutokset
 • Yhteiset mainetutkimukset