Siirry sisältöön

Jätteet ja jätevedet

Vantaan Energian toiminnasta ei aiheudu puhdistamattomia päästöjä vesistöihin, sillä kaikki jätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Martinlaakson voimalaitoksesta johdettiin jätevettä viemäriin vajaat 10 000 m3 vuonna 2016 (11 000 vuonna 2015).

Jätevoimalalla jätevesiä syntyi yhteensä 200 000 m3 (227 000 vuonna 2015). Jäteveden samoin kuin prosessissa tarvittavan kaupunkiveden määrää pyritään yhä vähentämään hyödyntämällä savukaasulauhde tehokkaammin laitoksen raakavedeksi.

Suurin osa lentotuhkasta, jota syntyy Martinlaakson voimalaitoksella energiantuotannon sivutuotteena, toimitetaan Rudus Oy:lle. Rudus hyödyntää lentotuhkaa betonin ja asfaltin raaka-aineena. Kaikki pohjatuhka käytetään maarakennusmateriaalina kaatopaikkojen sulkemisessa ja maisemoinnissa.

Toiminnassa syntyneet jätteet (t)

*) Käsittelytapa on saatu jätehuoltoyhtiöiltä.

Osa lentotuhkasta ja rikinpoiston lopputuotteesta toimitetaan Nordkalk Oy:n Tytyrin kaivokselle, missä niitä käytetään kaivoksen täytteeksi. Lähes 100 % Martinlaakson voimalaitoksen jätteistä hyötykäytettiin tai sijoitettiin muualle kuin kaatopaikalle vuonna 2016. 

Jätevoimalan jätteistä hyödynnettiin 85 % vuonna 2016. Loppuosa sijoitettiin vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Jätevoimalan energiantuotannossa syntyvä pohjakuona ja lentotuhka toimitetaan HSY:lle. Kuonaa hyödynnetään muun muassa kaatopaikan rakenteissa ja tuhkan stabiloinnissa. Muita käyttökohteita etsitään koko ajan. Lentotuhka ja savukaasun puhdistusjäte toimitetaan Ekokem Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikalle.