Siirry sisältöön

Henkilöstö

Menestymisen edellytyksenä on osaava ja viihtyvä henkilöstö. Energia-ala on isossa roolissa torjumassa ilmastomuutosta ja jokainen noin 340:stä vantaanenergialaisesta tekee erittäin merkityksellistä työtä omalla vastuualueellaan. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on työssä viihtyminen sekä jatkuvan kehittymisen mahdollistaminen.

Uudessa strategiassa haemme kasvua kiertotaloudesta

Vuonna 2019 julkistimme uuden liiketoimintastrategiamme. Strategiaa työstettiin noin 40 henkilön voimin lukuisissa työpajoissa vuoden 2018 ja 2019 aikana. Vuoden vaihteessa toteutettiin myös kisatyyppinen innovointipeli uusista tuote- ja palveluideoista asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeista lähtien.

Uuden strategian myötä visiomme on olla vuoteen 2025 mennessä kivihiilivapaa kiertotalousenergiayhtiö, joka tähtää rohkeilla mutta kannattavilla toimenpiteillä ilmastomyönteiseen tuotantoon ja auttaa asiakkaitaan järkevään energiankäyttöön. Haluamme olla ennakkoluuloton uudistaja, jossa yrityskulttuuri kannustaa ja rohkaisee uudistumiseen. Asiakkaidemme tarpeet ovat tuote- ja palvelukehityksemme lähtökohta ja lisäksi tähtäämme valtakunnalliseen kasvuun.

Työkulttuurin muutos

Muutto uusin toimitiloihin vuonna 2017 oli ennen kaikkea muutto uusiin toimintatapoihin. Toimitilamuutoksen tavoitteena oli uudistaa työtapoja, lisätä yhteistyötä ja oppimista yli organisaatiorajojen sekä lisätä työnteon avoimuutta. Työnteko on muuttunut digitaaliseksi ja paperin tulostaminen on vähentynyt minimiin. Toimitalolla jokaisella on vapaus valita työpisteensä. Moderni monitilatoimisto tarjoaa vaihtelevat tilat erilaisiin tarkoituksiin; on hiljaisia työtiloja, vetäytymistiloja, projektityöskentelytiloja, pulinapääty sekä niin sanotut perustyöskentelyalueet. Päivän päätteeksi työpiste pitää tyhjentää omista tavaroista. Näin vaikutamme hyvään sisäilmaan vähentämällä pölyyntymistä.

Työnteko on useissa tehtävissä muuttumassa yhä enemmän paikkariippumattomammaksi. Tämä näkyy etätyön lisääntymisenä, joka osaltaan edellyttää esimiehen ja henkilöstön välistä luottamusta sekä vastuullisuutta oman työn johtamisesta. Etätyö on lisännyt tyytyväisyyttä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa.

Työkyky ja työhyvinvointi

Meillä työkyvyn johtamiseen ja henkiseen työsuojeluun on laadittu oma varhaisen välittämisen malli. Siinä on sovittu yhteiset toimintatavat työperäisen sairastavuuden vähentämiseksi. Malli antaa keinoja siihen, miten tulee reagoida esimerkiksi toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja miten tuetaan työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen.

Henkilöstön työkykyä tuetaan monin keinoin, josta esimerkkeinä ovat kattava työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikuntaedut, harrastetilat ja -toimintaa kaikissa toimispisteissämme. Tavoitteena on tukea henkilöstöä terveellisten elämäntapojen hallinnassa siten, että jokainen jaksaa mahdollisimman hyvin työssä ja energiaa riittää myös aktiiviseen vapaa-aikaan.

Pidämme huolta osaamisestamme

Osaaminen on yksi Vantaan Energian perusarvoista. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät turvaavat konsernin menestyksen ja takaavat hyvän asiakaspalvelun.

Esimiehillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä, osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä seuraajasuunnittelussa, jotta pystymme varmistamaan jatkossakin oikeanlaisen ja riittävän osaamisen. Tehtävien muokkaaminen laajentamalla ja kehittämällä vastuita on tehokas tapa kehittää henkilöstön osaamista.

Osaamisen kehittämisestä sovitaan yhdessä henkilön ja esimiehen välillä, samalla kun vuosittaisissa kehityskeskusteluissa keskustellaan myös vastuiden ja tehtävien kehittämisestä. Käytössämme on myös lyhyempi välikehityskeskustelu, jossa vuoden puolessa välissä tai tarpeen mukaan useamminkin keskustellaan henkilön suoriutumisesta.

Noin kaksi vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä henkilön kanssa keskustellaan osaamisen ja tehtävien siirtämisen suunnitelmasta sekä työkuntoon ja jaksamiseen liittyvistä asioista. Tällä tavoin valmistaudumme tehtävien ja hiljaisen tiedon siirtymiseen organisaatiossa.

Järjestämme vuosittain koko henkilöstölle verkkokoulutuksia yritysturvallisuuteen liittyen. Tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen tavoitteena oli lisätä henkilöstön ymmärrystä ja toimintavalmiutta muun muassa liittyen tietosuoja-asetukseen.

Suurin osa koulutuksista (42 %) oli lakisääteisiä koulutuksia, kuten esimerkiksi työturvallisuus-, hätäensiapu- ja tulityökorttikoulutukset. Seuraavaksi eniten suoritettiin yleisiä järjestelmä- ja laitteistokoulutuksia (39%) sekä johtamisen (8%) koulutuksia.

Tulevaisuuden työntekijämme

Nuoret harjoittelijat ovat meille erittäin tärkeitä ja siksi tarjoammekin vuosittain runsaasti kesätyöpaikkoja (noin 40) sekä harjoittelupaikkoja. Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja huolehdimme kesätyöntekijöidemme perehdytyksestä yrityksen toimintaan.

Teemme pitkäjänteistä työtä työnantajamaineemme eteen osallistumalla esimerkiksi oppilaitosten rekrytointitapahtumiin, tukemalla kiltojen toimintaan sekä vastaanottamalla vierailuryhmiä.

Osallistumme vuosittain messuille, joilla energia-alaa opiskelevat vierailevat. Esittelemme yritystämme, työtehtäviä sekä urapolkuja oppilaitosvierailuilla ja kutsumme oppilaita käymään voimalaitoksillemme. Tarjoamme vuosittain kesätyöpaikan noin 40:lle ja harjoittelupaikkoja mahdollisuuksiemme mukaan.

Monipuoliset henkilöstöetuudet

Meillä on kattavat työterveyshuoltopalvelut sekä tuemme hyvinvointia monipuolisilla harrastekerhoilla sekä liikunta- , kulttuuri- ja työmatkasaldolla. Henkilöstön käytettävissä toimipisteissämme on kuntosalit sekä ohjattua ryhmäliikuntaa. Henkilöstöetuohjelman kautta työntekijämme saavat monenlaisia palveluita ja tuotteita tarjoushintaan.