Siirry sisältöön

Veden käyttö

Sähkön ja lämmön tuotantoon sekä lämmön jakeluun kaukolämpöverkossa tarvitaan paljon vettä. Vedenkäytöllä ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia vesilähteisiin. Energiantuotannon ja lämmönjakelun vedenkulutus voimalaitoksilla vuonna 2017 oli yhteensä 220 000 m3 (edellisvuonna 250 000 m3 ). Kaukolämmön lisäveden kulutus oli 60 700 m3 , mikä oli 17 300 m3 vähemmän kuin vuonna 2016 (78 000 m3 ).

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin (m3)

  

Martinlaakson voimalaitoksen tuotantoon käytettiin prosessivettä 79 000 m3 (63 000 v. 2016). Rikinpoistossa hyödynnetään muista kulutuskohteista kerättyjä kierrätettäviä vesiä. Voimalaitosprosessissa syntyviä keruuvesiä voidaan käyttää lisävetenä kaukolämmön jakelussa.

Jätevoimalan tuotantoprosessissa kului kaupunkivettä 118 000  m3 vuonna 2017 (149 000 v. 2016). Käsitellyllä savukaasulauhteella korvattiin kaupunkivettä 109 000 m3:n edestä, mikä on 75 prosenttia muodostuvasta savukaasulauhteesta.