Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin.

Vuonna 2014 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2020. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin  myös vastuullisuuslupaukset ulottumaan vuoteen 2020. Päämäärämme ja tavoitteemme on tarkistettu vuosittain ajantasaisiksi.

Ilmastonmuutoksen hillintä

 • Uusiutuvan energian osuus on 35 % energiantuotannosta.

 • Uusiutuvan ja muun päästökaupan ulkopuolisen energian osuus on 55 % energiantuotannosta.

 • Energiantuotanto Vantaalla perustuu tehokkaaseen yhteistuotantoon. Yhteistuotantolaitoksissa tuotetaan 90 % lämmöstä.

 • Kiinnitämme huomiota toimintamme energiatehokkuuteen ja toteutamme energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimia sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa.

 • Kasvatamme uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuutta loppuasiakasmyynnissä.

Luotettava energiantoimitus

 • Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vastaavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt ovat alle 0,2 h/as/vuosi.

 • Lämpöenergian luotettava toimitus on alan vertailussa hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriömme lämmityskaudella ovat alle 0,8 h/as/vuosi.

 •  Liiketoiminnalle kriittiset toimittajat ja urakoitsijat on sitoutettu sopimuksin osaksi huoltovarmuusketjuamme 2017.

Paikallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

 • Lämpökeskuksille ja Martinlaakson voimalan yksiköille tehdään teollisuuden päästödirektiivin (IED) vaatimusten mukaiset muutostyöt 2020 mennessä.

 • Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä ilmaan vanhoilla saneerattavilla lämpökeskuksilla ja Martinlaakson voimalaitoksella 30 % ja rikkidioksidin ominaispäästöjä 50 % verrattuna vuoteen 2013.

 • Edistämme sähköistä liikennettä kehittämällä latauspalvelua Vantaalla ja tiedottamalla sähköisen liikenteen eduista.

 • Haastamme mukaan uusmaalaiset roskattomin kaupunki -haasteeseen. Opastamme uusmaalaisia vähentämään tavaroiden kulutusta, lisäämään lajittelua ja kierrätystä sekä kerromme sekajätteen energiakäytön ympäristövaikutuksista.

Vastuumme sidosryhmille

 • Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa.

 • Kannamme osaltamme vastuun nuorten työllistämisestä ja energia-alan tiedon lisäämisestä (huomioiminen rekrytoinnissa, kesätyö- ja harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö).

 • Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme edelleen tapaamme kuunnella asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia vuoden 2017 aikana. Tavoitteenamme ovat toimialan tyytyväisimmät asiakkaat.

 • Julkaisemme vuosittain yhteiskuntavastuustamme kertovan raportin.