Siirry sisältöön

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista.

Tuulivoima

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2017 oli 78 GWh, mikä tarkoittaa 7 % yhtiön koko sähköntuotannosta. Tuulivoiman tuotanto lähes kaksinkertaistui vuodesta 2016.

EPV Tuulivoiman Teuvan tuulivoimapuiston ensimmäiset kaksi voimalaa valmistuivat vuoden 2018 alussa. Koko hankealueelle tulee korkeintaan 23 voimalaa, teholtaan 2-5 MW. Vieläkin suuremman, 34 voimalan tuulipuiston, asennustyöt on myös saatu päätökseen Metsälässä, Kristiinankaupungissa. Metsälän voimaloiden kokonaisteho on lähes 120 MW.

Hyötytuulen tuulivoimapuisto Raahen Annankankaalla vihittiin käyttöön kesällä. Tuulipuistoon kuuluu kymmenen voimalaa ja sen arvioitu vuosituotanto, 115 GWh, vastaa noin 6 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähköntarvetta. Hyötytuuli avasi maailman ensimmäisen jääolosuhteisiin suunnitellun merituulipuiston Porin Tahkoluodossa 31.8.2017. Tuulipuisto koostuu kymmenestä 4,2 megawatin tuulivoimalasta.

Aurinkovoima  

Uuteen toimitaloomme toteutettiin pieni aurinkovoimala integroituna rakennuksen seinään. Aurinkopaneeleita tuli lähes 90 malalle ja voimalan ennustetaan tuottavan noin 6 MWh sähköä vuosittain.

Kesällä lähdimme mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta tuottaa itse uusiutuvaa energiaa. Lue lisää.

Vesivoima

Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus sähköntuotannostamme on huomattava, 36 % vuonna 2017. Vantaan Energia tuottaa vesisähköä yhdessä neljän muun suomalaisen energiayhtiön kanssa Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Kolsin ja Harjavallan voimalaitokset sijaitsevat Kokemäenjoella, Korkea- ja Koivukosken voimalat Kymijoella. Voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on 66 MW. Vuonna 2017 ne tuottivat meille yhteensä 63 GWh sähköä.

Myimme kesällä Hiitolanjoella, Etelä-Karjalassa, toimivan Lahnasenkosken voimalaitoksen Etelä-Karjan virkistysaluesäätiölle, jonka tarkoituksena on lopettaa voimalaitoksen toiminta ja muodostaa alueelle yhtenäinen jokimaiseman hallitsema virkistysalue. Voimalan sähköntuotanto vuonna 2017 oli 4 GWh.

Kotimaisten vesivoimaomistusten ohella meillä on omistusosuudet norjalaisista Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista. Voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 1100 MW. Vuonna 2017 ne tuottivat meille vesivoimaa yhteensä 398 GWh.

Voimalaitoskohtaiset sijainti- ja tuotantotiedot löytyvät  kartalta

Ydinvoima

Olemme mukana Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fennovoiman ydinenergiahankkeissa omistusosuuksiemme kautta.

Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevien TVO:n voimalaitosten (Olkiluoto 1 ja 2) yhteinen sähköntuotanto oli 13,4 TWh, mistä Vantaan Energian osuus oli 144 GWh  eli 11 prosenttia sähköntuotannostamme.

Pitkään rakenteilla olleen Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2019 toukokuussa.

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan on määrä valmistua vuonna 2024. Hanhikivi 1:ksi nimetyn laitosyksikön rakentamislupahakemus on työ- ja elinkeinoministeriön käsiteltävänä.