Siirry sisältöön

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Kaukolämpö

Kaukolämmön hintoihin ei tehty muutoksia vuonna 2017. Viime vuosina (2014-2016) tehtyjen hinnanalennusten jälkeen vantaalainen kaukolämpö on Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö on Suomen edullisinta.

Lämmitystarpeen osalta vuosi 2017 oli noin 7,2 % pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi. Kaukolämpö- ja höyryenergian myynti Vantaan alueelle väheni hieman ja oli 1708 GWh (1723 GWh). Kasvua tapahtui kaukolämpöliittymien määrässä ja kaukolämmön sopimustehossa. Kaukolämpöasiakkaiden yhteenlaskettu sopimusteho oli vuoden lopussa noin 999 megawattia (975 MW). Maakaasun vähittäismyynti asiakkaille oli 29 GWh (27 GWh). Asiakasmäärä kasvoi 87 uudella liittymällä.

Vantaan kaukolämpöverkon ja kaukolämmön tuotantolaitosten käyttö- ja kunnossapitotoiminnassa onnistuttiin hyvin. Kaukolämpöasiakkaiden asiakaskohtainen häiriöaika oli 0,57 h/as (0,97 h/as).

Sähkön myynti

Sähköenergian myynti asiakkaille oli yhteensä 3177 GWh (3210 GWh). Myynnin kannattavuus oli hyvällä tasolla. Kilpailu yritys- ja yksityisasiakkaista oli edelleen erittäin kovaa. Yksityisasiakkaiden myynti on osin ulkoistettu ja asiakasmäärä kehittyi myönteisesti.

Yhtiön tavoitteen mukaisesti myös asiakkaiden sähköinen asiointi ja itsepalvelu kehittyivät myönteisesti. Asiakaspalvelu, puhelinvaihde ja chat-palvelu tuotettiin ulkoistetun kumppanin kanssa.

Uutena tuotteena yhtiö alkoi tarjota kotitalouksille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmien toimituksia.

Sähkön siirto

Tytäryhtiömme Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkön siirtomäärät kasvavat Vantaan kaupungin kasvun myötä. Vuonna 2017 siirron volyymi kasvoi n. 0,6 %. Sähkön siirron hintoja korotettiin 1.4.2017 alkaen keskimäärin noin 7 % (verolliset hinnat). Korotukset painottuivat pienillä asiakkailla perusmaksuihin ja suuremmilla tehomaksuihin.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2018 Vantaan Energian -konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Myös konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan lähes edellisen vuoden tasolla.

Sähköverkkotoiminnassa alkoi uusi valvontajakso vuoden 2016 alussa. Energiavirasto on määritellyt uudet valvontaperiaatteet seuraavalle kahdelle neljän vuoden mittaiselle valvontajaksolle. Uusilla valvontaperiaatteilla pyritään varmistamaan sähkömarkkinalain toimi-tusvarmuustavoitteiden toteutuminen. Sähköverkkotoiminnassa sallitun kohtuullisen tuoton taso nousee selkeästi ja valvonnan ennustettavuus paranee, kun periaatteet tiedetään kahdeksan vuoden jaksolle. Uudistuksen myötä Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liiketoiminnan kannattavuus paranee.

Yli 80 % Vantaan lämmityksestä hoidetaan kaukolämmöllä, jossa suurin osa lämmöstä tuotetaan ympäristöystävällisillä ja tehokkailla yhteistuotantovoimalaitoksilla. Kaukolämpö kilpailee markkinoilla muiden lämmitysmuotojen kanssa, joten tuotantokustannusten hallinta on kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää. Jätevoimalan myötä yhtiö uskoo pitävänsä Vantaan kaukolämmön hinnoittelun erittäin kilpailukykyisenä ja kaukolämpötoiminnan säilyvän siten alueella markkinajohtajana ja kannattavana liiketoimintana koko menossa olevan kymmenluvun.

Sähkömarkkinoiden odotetaan lähivuosina yhdentyvän Pohjoismaissa myös yksityisasiakasmyynnin osalta, mikä osaltaan lisää yhtiön tarvetta nopeuttaa asiakaspalvelun siirtymistä sähköiseksi nettipalveluksi. Asiakaspalvelun tehostamiseksi yhtiössä kehitetään sähköisiä myynti- ja palvelukanavia (mm. kotisivuja ja online-palveluita).

EU:n ja muiden kansainvälisten sopimusten asettamat haasteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi tulevat edelleen vaatimaan yhtiöltä panostuksia sekä päästökaupan ulkopuolisen tuotannon että uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon lisäämiseen. Myös Suomen hallituksen uusi energia- ja ilmastostrategia tukee näitä tavoitteita.

Vantaan Energia on jo vastannut tähän haasteeseen investoimalla mm. tuuli-, vesi-, ydin- ja jätevoimaan sekä tarjoamalla aurinkosähköpalveluja asiakkailleen. Yhtiö jatkaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon vähentämistä. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilen käyttö tullaan lopettamaan 2020-luvulla ja korvaamaan biopohjaisia polttoaineita käyttävillä tuotantolaitteistoilla.

Vantaalla sijaitseviin energiaverkkoihin liittyvät palvelut, sähkönsiirto ja kaukolämmitys tuovat tulevaisuudessakin konsernin talouteen vakautta. Vantaan kaupungin väestön ja työpaikkojen kasvunäkymät antavat kasvupohjaa näille palveluille.