Siirry sisältöön

”Tervetuloa ilmastotalkoisiin!”

Karoliina Auvinen, Markus Andersén ja Eero Pyhäranta

Vantaan Energian ja Naps Solarin kumppanuus tarjoaa asiakkaillemme helpon ja varman tavan ryhtyä aurinkosähkön tuottajiksi. Asennuttaessaan aurinkovoimalan omalle katolleen kotitalous tai yritys osallistuu samalla ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tuotepäällikkö Eero Pyhäranta Vantaan Energialta pitää aurinkosähköä tavallisen kuluttajan kannalta järkevänä ekotekona, jonka avulla voi kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

”Aurinkosähkö ei yksinään ratkaise ilmastokysymystä, mutta se on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan.”

Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa tarvitaan monipuolista tuotantopalettia. Uusiutuvaa energiaa saadaan auringon ohella mm. vedestä, tuulesta ja metsistä.

Aurinkosähköjärjestelmiin erikoistuneen Naps Solar Systemsin myyntijohtaja Markus Andersénkaan ei väitä, että aurinko on ratkaisu kaikkeen. Siinä on kuitenkin jotain, joka vetoaa voimakkaasti niin kuluttajiin kuin yrityksiinkin.

”Aurinkoenergiaan liittyy muitakin arvoja kuin raha.”

Toimitilan katolla tai julkisivussa välkehtivät aurinkopaneelit viestivät konkreettisella tavalla yrityksen vastuullisuudesta. Toisaalta aurinkovoima tuo sähkönhankintaan uuden elementin, joka vähentää energian hintavaihteluun liittyvää liiketoimintariskiä ja kuolettaa investointikustannuksen muiden sähkönhankinnan kulujen pienentymisellä.

”Globaalissa kontekstissa aurinkoenergialla on erittäin suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsijänä”, painottaa projektipäällikkö Karoliina Auvinen Aalto-yliopistolta. Hän toimii energiamurrosta ja sen vaikutuksia selvittävän Smart Energy Transition -tutkimushankkeen vuorovaikutusjohtajana. Suomessa suurin päästövähennyshyöty aurinkosähköstä saadaan, kun aurinkosähköä hyödynnetään lämmityksessä ja jäähdytyksessä lämpöpumppujen sähkön lähteenä tai liikenteessä sähköautojen voimanlähteenä.  Aurinkoenergialla voidaan lisäksi tankata kaukolämpöverkkojen yhteydessä toimivia lämmön kausivarastoja ja rakennusten lämpökaivoja. ”Näin aurinkoenergiaa voidaan siirtää valoisalta kaudelta syksyn ja talven lämmöntarpeisiin.”

Avaimet käteen ja takuut toimivuudesta

Vantaan Energiasta tuli vuonna 2017 Naps Solarin osaomistaja ja sen aurinkosähköjärjestelmien jälleenmyyjä.

”Tarjoamme asiakkaillemme aurinkosähköratkaisuja avaimet käteen -periaatteella”, Eero Pyhäranta tiivistää.

Palveluntuottajien työnjako on karkeasti sellainen, että Vantaan Energia hoitaa asiakaspalvelun osana asiakkaan muuta sähkönhankintaa ja Naps asentamisen isommissa kohteissa.

Järjestelmä mitoitetaan optimaalisesti, jotta se tuottaa halutun määrän sähköä asiakkaan omiin tarpeisiin. Liian tehokkaaksi voimalaa on turha virittää, koska parhaan hyödyn investoinnista saa kuluttamalla tuotetun sähkön itse.

Vantaan Energia halusi Pyhärannan mukaan kumppanikseen kokeneen ja luotettavan toimijan.

”Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että työ tehdään viimeisen päälle ja sillä on muukin kuin perävalotakuu.”

Napsilla lähdetään siitä, että sen järjestelmien elinkaari on pitkä, 25 – 30 vuotta. Siihen yltämiseksi sekä tuotteiden että asennuspalvelun tulee olla korkealaatuisia.

”Kun asennamme laitteiston, katsomme, että se myös toimii”, Markus Andersén vakuuttaa.

Kattavat huolto- ja ylläpitopalvelut ovat asiakkaan saatavilla.

Karoliina Auvisen mukaan trendinä on kuluttajien oman sähköntuotannon lisääntyminen ja energiatehokkuuden parantuminen, mikä syö perinteisten sähköyhtiöiden tulosta.

”Paikatakseen myynnin vähenemistä yhtiöt voivat ryhtyä myymään kuluttajille järjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita – juuri niin kuin Vantaan Energia on tehnyt.”

Teknologia kehittyy ja halpenee

”Aurinkosähkömarkkina kasvaa merkittävästi lähivuosina, ja haluamme olla kehityksessä mukana”, Pyhäranta sanoo.

Andersén vahvistaa, että kasvuvauhti on kova. Käytännössä markkina tuplaantuu joka vuosi. ”Alkuvaiheessa absoluuttinen markkina on pieni, mutta sekä kotitalous- että yrityspuolella nähdään tällä hetkellä voimakasta kasvua.”

Laitteet kehittyvät Andersénin mukaan koko ajan tehokkaammiksi ja halvemmiksi. Tämä pätee vahvasti myös sähköä varastoiviin akkuihin, joiden teknologinen evoluutio etenee sähköautoteollisuuden siivittämänä.

”Halvemmalla ja enemmän, se on näkymä isossa kuvassa.”

Auvinen selittää halpenemista laitevalmistuksen muuttumisella teolliseksi massatuotannoksi. Sen myötä uusi teknologia on alkanut levitä ja vallata vauhdilla markkinoita. Teknologiamurros haastaa koko nykyisen, paljolti polttoratkaisuihin ja fossiilisiin energialähteisiin perustuvan energiajärjestelmän.

”Maapallon aurinkovyöhykkeellä aurinkosähkön tuotanto on jo nyt taloudellisesti kannattavaa ja lisääntyy koko ajan. Suomessa ja Euroopassa aurinko ei ole vielä täysin kilpailukykyinen olemassa oleviin fossiilisia polttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin verrattuna, mutta poliittisten kannustimien avulla aurinkoenergian markkinat kasvavat ja sen kilpailukyky paranee alati ”, Auvinen arvioi.