Siirry sisältöön

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus

Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2017 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu.

Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua.

Vuonna 2017 jätettä poltettiin noin 376 000 tonnia (356 000 vuonna 2016). Jätteen käyttö polttoaineena kasvoi hieman edellisvuodesta. Jätettä toimitettiin edelleen myös normaalin hankinta-alueen ulkopuolelta Lounais-Suomesta.

Martinlaakson voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat kivihiili ja maakaasu. Lämpökeskusten pääpolttoaineena on maakaasu Lentokentän lämpökeskusta lukuun ottamatta. Se käyttää polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä.

Sähkön tuotanto

Vantaan Energian sähköntuotannon perusta on oma yhteistuotanto, jonka osuus tuotannosta oli 44 % vuonna 2017. Jätevoimalassa tuotettiin sähköä 164 GWh (edellisvuonna 253) ja Martinlaakson voimalaitoksella 395 GWh (edellisvuonna 376). Vesivoimalla tuotettiin sähköä kaikkiaan 460 GWh (556). Tuulisähkön tuotanto oli 78 GWh (48).
Sähkön markkinahinta pysytteli alhaisella tasolla myös 2017, minkä vuoksi sähkön tuotanto varsinkaan maakaasulla ei ollut kannattavaa.

Lämmön tuotanto

Vantaan Energia tuotti itse lähes kaiken toimittamansa kaukolämmön, jonka määrä oli 1 877 GWh (1 876 vuonna 2016). Jätevoimalassa lämpöä tuotettiin 933 GWh (943), jolloin sen osuus kaukolämmön tuotannosta oli 50 %. Martinlaakson voimalaitoksen tuotantomäärä oli 897 GWh (835), ja osuus lämmöntuotannosta 48 %. Lämpökeskuksilla tuotettiin 48 GWh (98) eli 2 % kokonaistuotannosta. Naapurikaupungeille myytiin lämpöä yhteensä 57 GWh (41) ja vastaavasti ostettiin 29 GWh (13). Lämpökeskuksissa tuotettiin prosessihöyryä teollisuusasiakkaille 27 GWh (27).

Polttoaineiden kulutus Vantaalla (GWh) 

   2015       2016    2017
 Syntypaikkalajiteltu sekajäte  1 030  1 058  1 113
 Maakaasu 310  597  355
 Kivihiili 1 185  1 233  1 355
 Öljy 43  1  1
        2015 2016 2017
Sähkö                        535  629  558
Kaukolämpö 1 721  1 876  1 877
Höyry 27  27  27

Tuotettu Energia Vantaalla (GWh)

Kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma 2017  

Kaukolämmön ominaispäästöt (g/kWh)

Sähköntuotanto Vantaan Energialle (GWh)