Siirry sisältöön

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2017 päästöselvitykset.  

Päästökustannukset kasvoivat 12% viime vuodesta. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli maksuttomien päästöoikeuksien väheneminen, jolloin päästöoikeuksia jouduttiin ostamaan enemmän markkinoilta. Lisäksi päästöoikeuksien markkinahinta nousi edellisestä vuodesta.

Vuonna 2013 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä vähenee vuosittain ja loppuu kokonaan vuoteen 2027 mennessä. Sähköntuotanto ei saa enää ilmaisia päästöoikeuksia vaan ostaa kaikki tarvitsemansa päästöoikeudet huutokaupoista tai markkinoilta. Lisäksi täytämme osan päästöoikeusvelvoitteestamme hankkimillamme päästövähennysyksiköillä.

Päästökauppajärjestelmä

Päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on valvoa kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää niitä kustannustehokkaalla tavalla. Perustan päästökaupalle muodostavat EU:n sisäinen päästökauppajärjestelmä ja Kioton ilmastokokouksen pöytäkirja. Meneillään on järjestyksessä kolmas EU:n sisäinen päästökauppakausi, joka päättyy vuoden 2020 lopussa.

Suomessa päästökauppaa ohjaavat lait ja asetukset, joiden noudattamista valvoo Energiavirasto. Päästökaupan piirissä on noin 600 suomalaista laitosta. Energiavirasto myöntää päästöluvat, joiden puitteissa laitokset saavat päästää kasvihuonekaasuja ilmakehään.  Lisäksi päästöluvan haltijat tarvitsevat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Laitokset voivat hakea ilmaisia päästöoikeuksia työ- ja elinkeinoministeriöltä. Päästöoikeuksilla käydään päästökauppaa. Suomessa on käytössä Energiaviraston hallinnoima päästökaupparekisteri. Rekisterissä olevalle laitokselle avataan hakemuksesta päästöoikeustili, jolle päästöoikeudet ja niillä käytävä kauppa kirjataan.

Päästökauppa

Päästökustannukset (euroa)