Siirry sisältöön

Ilmanpäästöjen vaikutukset

Seuraamme savukaasupäästöjemme vaikutuksia lähialueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja siihen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saadaan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoisuuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verkkosivuille. Energiantuotannon vaikutus ilman laatuun on todettu mittauksissa vähäiseksi. 

Energiantuotannon vaikutus ilmanlaatuun vähäinen

Pääkaupunkiseudulla epäpuhtauksia pääsee ilmaan erityisesti liikenteestä, energiantuotannosta ja tulisijojen käytöstä. Liikenteellä on suurin vaikutus ilmanlaatuun, koska sen päästöt purkautuvat lähelle hengityskorkeutta. Pientaloalueilla myös puunpolton päästöt voivat heikentää ajoittain merkittävästi ilmanlaatua. Energiantuotannon päästöt sen sijaan purkautuvat korkealta ja leviävät laajalle alueelle, eivätkä siksi aiheuta korkeita pitoisuuksia hengityskorkeudella. Epäpuhtauksia kulkeutuu Suomeen myös maan rajojen ulkopuolelta niin kutsuttuna kaukokulkeumana.

(Lähde: HSY: Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2016)

Lisätietoja HSY:n verkkosivuilla.