Siirry sisältöön

Työkyky ja hyvinvointi

Meillä työkyvyn johtamiseen ja henkiseen työsuojeluun on laadittu oma varhaisen välittämisen malli. Siinä on sovittu yhteiset toimintatavat työperäisen sairastavuuden vähentämiseksi. Malli antaa keinoja siihen, miten tulee reagoida esimerkiksi toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja miten tuetaan työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen.

Henkilöstön työkykyä tuetaan monin keinoin, josta esimerkkinä on Energiaa elämään -kuntoprojekti. Kuntoprojektissa on mahdollisuus kerran vuodessa testata kuntonsa sekä saada henkilökohtaista tukea terveysalan ammattilaisilta oman hyvinvointinsa kehittämisessä. Tavoitteena on tukea henkilöstöä terveellisten elämäntapojen hallinnassa siten, että jokainen jaksaa mahdollisimman hyvin työssä ja pääsee aikanaan hyvässä kunnossa vanhuuseläkkeelle. Vuonna 2017 kuntomittauksiin osallistui 15% ja terveyskyselyyn 35% henkilöstöstä. Yleisimmät terveyteen liittyvät haasteet liittyvät verenpaineisiin ja diabetesriskiin. Unihäiriöiden osuus oli lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna.  Kuntotestiin osallistuneiden hapenottokyvyn keskiarvo oli korkea.

Lisäksi meillä on aktiivista harrastekerhotoimintaa, noin 15 erilaista harrastekerhoa puutarhakerhosta kaukallopallokerhoon. Yrityksen tiloissa järjestetään päivittäin erilaisia ohjattuja treenejä, kuten esimerkiksi kahvakuulaa, kuntonyrkkeilyä ja kehon huoltoa. Tähän toimintaan osallistuu viikoittain noin 50 henkilöä.

Sairauspoissaolojen määrä