Siirry sisältöön

”Vastuullisuus on tekoja”

Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen

Uusiutuvan energian rooli vahvistui Vantaan Energiassa monin tavoin vuonna 2017. Martinlaakson biovoimalahanke käynnistyi, ja tuulivoiman tuotanto kasvoi.

”Lähdimme mukaan myös aurinkosähkö-liiketoimintaan oppiaksemme uutta”, toimitusjohtaja Pertti Laukkanen valottaa.

Yhtiön hallitus teki investointipäätöksen biovoimalasta keväällä 2017, ja elokuussa hanke sai ympäristöluvan. Laitetilaukset lähtivät eteenpäin, ja vanhan polttoainekattilan purkutöihin päästiin loppuvuodesta. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopulla biokattilassa palavat koetulet. Kaupalliseen käyttöön biovoimala otetaan tammikuussa 2019.

Laukkasen mukaan Martinlaakson tuotannonmuutos tehdään ilmastosyistä. ”Korvaamme kivihiilen ja maakaasun käyttöä puuhakkeella. Hiilidioksidipäästömme putoavat 2010-luvulla 65 prosenttia jätevoimalan ja biovoimalan yhteisvaikutuksesta. Mielestäni se on aika vauhdikasta etenemistä.”

Ensi vuosikymmenellä päästöjen aleneminen jatkuu, koska kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan. ”Tämä edellyttää Marbio kakkosta eli myös hiilikattilan muuntamista biokäyttöiseksi. Siitä ei kuitenkaan tehdä päätöksiä, ennen kuin ensimmäinen biovoimala on todettu toimivaksi ja kannattavaksi.”

Vaikka pyrimme minimoimaan päästöt murto-osaan, kokonaan emme pääse niistä eroon. Maakaasua tarvitsemme vielä pitkään varmistamaan kylmien talvipäivien lämmitystä. Osa jätevoimalankin polttoaineesta on fossiilista, esim. muovit. Jätevoimalassa tehtiin vuonna 2017 uusi roskanpolttoennätys, 375 tuhatta tonnia. Jätteiden toimittajat haluaisivat tuoda tavaraa poltettavaksi vieläkin enemmän, mutta laitoksen kapasiteetti ei anna myöten. Teknisesti jätevoimalaan olisi mahdollista rakentaa kolmas polttolinja.

”Olemme alustavasti pohtineet laitoksen laajentamista, mutta en usko, että teemme päätöksiä ihan pian.” Laukkanen muistuttaa, että jätevoimala ei palvele ainoastaan energiantuotantoa. Se on tuonut ratkaisun koko pääkaupunkiseudun jäteongelmaan. Kaatopaikoille päätyy enää murto-osa takavuosien jätemääristä.

”Voimme olla iloisia siitä, että olemme vähentäneet merkittävästi kaatopaikkajätteen maatumisesta syntyviä metaanipäästöjä.” Metaani on paljon hiilidioksidia haitallisempi kasvihuonekaasu.

Merituulta ja aurinkosähköä

Tahkoluodossa, Porin edustalla, avattiin 2017 maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin suunniteltu merituulipuisto. Tuulipuiston rakennutti Suomen Hyötytuuli Oy, jonka Vantaan Energia omistaa seitsemän muun energiayhtiön kanssa. Raahen Annankankaalla otettiin käyttöön Hyötytuulen maatuulipuisto. Vantaan Energia on mukana tuulivoimatuotannossa myös vaasalaisen EPV Energian osaomistajana. Vuonna 2017 EPV sai valmiiksi Teuvan tuulivoimapuiston ensimmäisen vaiheen.

Vantaan Energian tuulivoimatuotannon kapasiteetti on yli kaksinkertaistunut parissa vuodessa. Lisärakentamiseen on luvassa suvantovaihe, koska syöttötariffijärjestelmä siihen liittyvine tukineen on menossa uusiksi. ”Uskomme, että molemmat tuulivoimayhtiömme menestyvät tulevaisuudessakin ja tuulivoiman rakentaminen jatkuu”, Laukkanen arvioi.

Kesällä 2017 Vantaan Energia teki uuden aluevaltauksen lähtemällä mukaan aurinkosähkö-liiketoimintaan. Yhtiö osti osuuden Naps Solar Oy:stä ja ryhtyi aurinkosähköjärjestelmien jälleenmyyjäksi. ”Meidän oli otettava tämä strateginen askel ymmärtääksemme, mitä aurinkosähköbisneksessä tapahtuu ja kuinka teknologia kehittyy. Emme kuvittele, että siitä tulee meille valtavaa liikevaihtoa.”

Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden muuttuminen sähkön kuluttajista sen tuottajiksi ei huolestuta energiayhtiön toimitusjohtajaa.”Siihen suuntaan ollaan menossa, että sähköntuotanto hajautuu. Aurinko on maailman ylivoimaisesti suurin energianlähde, ja sitä opitaan käyttämään tehokkaammin.”

Vuodelta 2017 Laukkanen nostaa esiin vielä yhden energiantuotannollisesti pienen mutta yhteiskunnallisesti merkityksellisen tapahtuman: vesivoiman tuotannosta luopumisen Hiitolanjoella, missä Laatokan lohi lisääntyi ennen vesivoimaloiden tuloa.

”Myimme Lahnasenkosken voimalaitoksen muodolliseen hintaan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle. Muuten meidän olisi pitänyt ryhtyä rakentamaan puolen miljoonan euron kalaportaita, joiden yhteensovittaminen tehokkaan vesivoimatuotannon kanssa olisi ollut haasteellista.”

”Olemme saaneet paljon aikaan”

Vantaan Energia teki jälleen erittäin hyvän tuloksen. Taloudellinen hyvä jakautuu vuolaina rahavirtoina ympäröivään yhteiskuntaan. Omistajilleen, Vantaan ja Helsingin kaupungeille, yhtiö maksaa joka vuosi osinkoja kymmenien miljoonien eurojen edestä.

”Veroja maksamme kuten hyvän yrityskansalaisen kuuluukin. Lisäksi vastaamme perustarpeiden, lämmön ja valon, tyydyttämisestä. Siinä on mielestäni vastuullisuutta, josta voi olla ylpeä.” Vastuullisten energiantuotantomuotojen kehittämisessä Vantaan Energia on toimitusjohtajansa mukaan kaupunkiyhtiöiden eturintamassa.

Kaikesta huolimatta yhtiö on saanut osakseen myös arvostelua. Yksi kestokritiikin aiheista on mukanaolo Pyhäjoen ydinvoimalahankkeessa. Vantaan Energia tekee omistajiensa vaatimuksesta selvitystä siitä, millaiset juridiset ja sopimukselliset sitoumukset Vantaan Energialla on Voimaosakeyhtiö SF:ään ja sitä kautta Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen.

Helmikuussa 2018 Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin aloite, jonka mukaan valtuusto kehottaa Helsingin konserniyksikköä toimimaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla sen edistämiseksi, että Martinlaakson biovoimalassa ei käytettäisi pientäkään määrää turvetta.

Energiantuotanto herättää poliittisia intohimoja, joiden vallassa halutaan asettaa tuottajille kieltoja ja rajoituksia. ”Poliittiset päätöksentekijät eivät aina ymmärrä, että energiayhtiö ei ole tuuliviiri, jonka sopii kääntyillä edestakaisin. Investointimme ovat kauaskantoisia ja kalliita, joten pelisääntöjä ei voi muuttaa parin vuoden välein.”

Pertti Laukkanen näkee Vantaan Energian tulevaisuuden joka tapauksessa valoisana. Menestyäkseen muuttuvilla markkinoilla yhtiö tarvitsee yhteiskunnallista hyväksyntää ja vastuullisen toimijan maineen.

”Olemme saaneet jo paljon aikaan. Meidän on vain tehtävä vastuullisia tekoja jatkossakin ja mentävä eteenpäin askel kerrallaan.”