Siirry sisältöön

Vapaaehtoista energiatehokkuutta

Energian järkevä käyttäminen on peruslähtökohta niin energian tuotannossa kuin jakelussakin. Energiansäästöä kirittävät toimialakohtaiset energiatehokkuussopimukset, joihin Vantaalla on sitouduttu vapaaehtoisesti jo kahden vuosikymmenen ajan. Asiakkaiden järkevää energiankäyttöä voidaan tukea tiedon ja älyteknologian avulla.

Vantaan Energia on osallistunut energiatehokkuussopimustoimintaan sen alusta saakka, vuodesta 1998. Sähkön siirrosta huolehtiva tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot on ollut mukana omalla sopimuksellaan vuodesta 2008 alkaen.

Sähkön siirrossa suurin energiatehokkuus saavutetaan pitämällä siirtohäviöt mahdollisimman pieninä. Tässä työssä on onnistuttu Vantaalla hyvin: häviöt ovat jääneet jo monta vuotta runsaaseen kahteen prosenttiin, mikä on alle valtakunnallisen keskiarvon.

Uusi sopimuskausi

Uusi, järjestyksessä kolmas energiatehokkuussopimuskausi kattaa vuodet 2017 – 2025. Vantaan Energian säästötavoite tuotannossa on sopimuskaudella 375 gigawattituntia, joka vastaa noin 2100 pientalon energiankulutusta sopimuskauden aikana. Sähköverkkojen puolella omaa energiakulutusta yritetään leikata 2,7 gigawattituntia.

Vuonna 2017 sähköverkon häviöitä on pienennetty muun muassa vaihtamalla sähkömittareita etäkytkettäviin malleihin ja lisäämällä muuntamoautomaatiota. Edellä mainitut toimenpiteet vähentävät myös työntekijöiden ajomääriä, kun kytkentöjen tekeminen ei vaadi paikalla käyntiä.

Jätevoimalan kattilahallissa toteutettiin ilmanvaihdon uudistus siten, että energiahukka ja lämmitysenergian tarve kattilahallissa sekä esi-lämmitystarve prosessin palamisilmalle pienenivät.

Martinlaakson voimalaitoksella uudistettiin tuotannon ohjausjärjestelmä. Muutoksen avulla parannetaan hyötysuhdetta ja vähennetään häviöitä. Martinlaaksossa on myös aloitettu biovoimalan rakentaminen, joka valmistuessaan paitsi mahdollistaa vanhassa kaasukattilassa biopolttoaineen käytön, myös parantaa vanhan kattilan hyötysuhdetta huomattavasti mm. uuden savukaasulauhduttimen asennuksen myötä.

Helpompaa energiansäästöä

Vantaan Energia on sitoutunut säästämään energiaa paitsi omassa toiminnassaan myös yhdessä asiakkaiden kanssa, yhteistyö toteutuu viestinnän ja opastamisen kautta. Annamme vinkkejä, miten turhaa energian käyttöä pystyy vähentämään. Avuksi kulutuksen seurantaan tarjoamme tiedollisia ja teknisiä työkaluja: raportointipalvelua sekä kulutusmittareiden ja lämpökameroiden lainaamista.

Kerromme energiansäästöstä muun muassa asiakaslehdessämme, verkkosivuillamme ja uutiskirjeissämme. Asiakaspalvelumme antaa energiansäästöneuvontaa kasvotusten, puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä. Jätevoimalan näyttelytilassa on vieraillut keskimäärin 6000 ihmistä vuodessa ja energiatehokkuusasiat ovat osa opastettua kierrosta.

Olemme myös kartoittaneet kumppanuusvaihtoehtoja ja kehittäneet toimintamallia yritysasiakkaiden energiatehokkuuspalveluiden tuottamiseen.