Siirry sisältöön

Paikallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvät vastuullisuustavoitteet

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy.

Vanhoissa lämpökeskuksissa ja Martinlaakson voimalaitoksessa tehdään teollisuuden päästödirektiivin mukaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä. Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä 30 % ja rikkidioksidin ominaispäästöjä 50 % vuoteen 2020 mennessä. Vertailuvuosi on 2013.

Typenoksidien ominaispäästöjä on vuoteen 2017 mennessä vähennetty jo 49 % ja rikkidioksidin 24 % vuoden 2013 tasosta. Vuonna 2017 poltimme runsasrikkisempää hiiltä pois varastosta, minkä vuoksi rikkidioksidin ominaispäästöt hieman nousivat vuodesta 2016. Hiilivarastoa tyhjennettiin biopolttoainekentän rakentamisen vuoksi. 

Kesällä 2016 Martinlaakson hiilikattila varustettiin palamisilman vaiheistuksella. Lisäksi typenpoistoa tehostettiin urearuiskutuksella.  Koivukylän lämpökeskus uudistettiin vuonna 2017. Lämpökeskuksen poltinmuutosten ja savukaasun takaisinkierrätyksen myötä typenoksidien ominaispäästöt laskivat lähes 50 %.

Edistämme sähköistä liikennettä kehittämällä latauspalvelua Vantaalla ja tiedottamalla sähköisen liikenteen eduista.

Kasvatimme vuonna 2017 latausverkkoamme seitsemällä uudella latausasemalla, joissa on yhteensä 8 uutta latauspistettä sähköautoille. Uudet asemat tulivat Myyrmäen liityntäpysäköintiin, Koivukylään ja Vantaan Energian toimitalon yhteyteen. Yhteistyökumppanimme latauspalvelun tarjonnassa on Liikennevirta. Lataaminen muuttui maksulliseksi pisteissämme 1.10. 2017 alkaen.

Sähköistä liikennettä tuotiin vuoden aikana esiin verkkosivuillamme, asiakaslehdessämme sekä Vantaan Kaupungin viestintäkanavien välityksellä.