Siirry sisältöön

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Kun Martinlaakson biovoimala otetaan käyttöön, päästöt vähenevät entisestään.

Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna.

Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana Suomessa. Muiden yksiköiden hiilidioksidipäästöjä seurataan laskennallisesti polttoaineen kulutukseen, polttoaineiden lämpöarvioihin ja päästökertoimiin perustuen.

Energiankäytön tehostamista energiatehokkuussopimuksilla

Energiatehokkuussopimus on yrityksille vapaaehtoinen vaihtoehto energiankäytön pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatehokkuussopimustoiminta käynnistyi Suomessa 1997, ja Vantaan Energia ja Vantaan Energian Sähköverkot ovat mukana myös kolmannella sopimuskaudella 2017–2025.

Lue lisää energiatehokkuudesta 

Hiilidioksidipäästöt

Vantaan tuotanto yhteensä 2015 2016 2017
 t 609 676 662 538  651 848
 g/ kWh 267 262  265
 Osuustuotanto      
 t 49 301 42 642  38 195
 g/ kWh 94 55  54