Siirry sisältöön

Yritysturvallisuus

Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka katselmoitiin syksyllä 2017. Samalla kertaa katselmoitiin myös muut riskienhallintaan liittyvät politiikat. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissa sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuustyöllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan.

Henkilökunnan ja osin palveluntuottajien yritysturvallisuustoimintaa ohjataan turvallisuuden eri osa-alueisiin liittyvillä kokouksilla, toimintaohjeilla, tiedottamisella ja koulutuksella. Liiketoimintojen omissa  johtotiimikokouksissa yritysturvallisuusasioita käsitellään säännöllisesti.