Siirry sisältöön

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä.

Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. 

Martinlaakson voimalaitos

Martinlaakson voimalaitoksen muodostaa kaksi voimalaitosyksikköä. Martinlaakso 2:een kuuluu höyrykattila ja turbiinilaitos generaattoreineen. Martinlaakso 4 sisältää kaasuturbiinin ja lämmöntalteenottokattilan.

Voimalaitoksen yhteenlaskettu sähköteho on 172 megawattia (MW) ja lämpöteho 250 MW. Martinlaaksossa kivihiilen sähköteho on 80 MW ja kaukolämpöteho 150 MW, maakaasun sähköteho on 92 MW ja kaukolämpöteho 100 MW.

Martinlaakson voimalaitoksessa on tehokas rikinpoistolaitos, jossa savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, pääosa raskasmetalleista ja useita muita haitallisia aineita.

Voimalaitoksella tehdään parhaillaan muutostöitä, joissa voimalaitoksen käytöstä poistettu aiemmin maakaasu- ja öljykäyttöinen Martinlaakso 1 -kattila muutetaan pääosin puuperäisiä biopolttoaineita käyttäväksi polttoaineteholtaan noin 120 MW leijukerroskattilaksi. Muutoksen myötä Martinlaakson voimalaitoksen polttoainevalikoima monipuolistuu ja fossiilisia polttoaineita voidaan korvata kotimaisilla biopolttoaineilla.

Jätevoimala

Myös jätevoimalan toiminta perustuu tehokkaaseen yhteistuotantoon. Lisäksi jätevoimalan yhteydessä on erillinen kaasuturbiinilaitos, jonka savukaasujen avulla lisätään voimalan energiatehokkuutta.

Jätevoimalan hyötysuhde on korkea: yli 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen, noin 60 % energiasta muutetaan kaukolämmöksi ja 40 % sähköksi.

Jätevoimalan yhteenlaskettu sähköteho on 82 MW ja lämpöteho 140 MW. Jätteellä tuotettu sähköteho on 35 MW ja kaasuturbiinilla kombikäytössä 47 MW. Jätteellä tuotettu kaukolämpöteho on 110 MW, ja kaasuturbiinilaitos lisää tehoa 30 MW:lla. Myös jätevoimalan savukaasujen puhdistusprosessi on erittäin tehokas. Savukaasut puhdistetaan mm. sähkösuodattimessa ja reaktorissa, jossa niiden sekaan syötetään kalkkia ja aktiivihiiltä.

Lämpökeskukset

Lämpökeskuksia käytetään kaukolämmöntuotannon turvaamiseksi. Niiden lämpöteho on yhteensä 571 MW.

Lämpökeskusten hyötysuhteet (%)

Vantaan Energian lämmöntuotanto energialähteittäin (GWh)

  2015 2016  2017
Maakaasu 204 358  219
Kivihiili 732 733  795
Öljy 34 0  1
Jäte 778 812  890

Vantaan Energian sähköntuotanto energialähteittäin (GWh)

  2015 2016 2017
Maakaasu  73 165  110
Kivihiili 296  294 309
Öljy 4 0  1
Turve 5 5  7
Vesivoima 296 556  460
Bioenergia 3  4 3
Tuulivoima 39 48  78
Ydinvoima 153 154  144
Jäte ja muu polttoaine 188 186  153

Voimalaitosten kokonaishyötysuhteet (%)