Siirry sisältöön

Ilmanpäästöt

Vantaan Energian päästöt ilmaan ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2017 typenoksidipäästöt vähenivät edelleen vuodesta 2016, mutta rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt nousivat vuodesta 2016. Syynä päästöjen nousuun oli varastossa pitkään olleiden hiililaatujen polttaminen Martinlaakson voimalaitoksella. Hiilikenttää tyhjennettiin biopolttoaineiden varaston rakentamista varten.

Energiantuotannon päästöjen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat:

  • Typen oksidit happamoittavat ja rehevöittävät maaperää ja vesistöjä sekä vaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen.
  • Rikkidioksidi happamoittaa maaperää ja vesistöjä.
  • Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä.

Päästöjen vähentäminen jätevoimalassa

Jätteet palavat kattilan tulipesässä, jonne ruiskutetaan ammoniakkia typen oksidien vähentämiseksi. Kattiloista savukaasut ohjataan sähkösuodattimeen, joka erottaa yli 90 % savukaasujen hiukkasista. Tämän jälkeen savukaasu jäähdytetään jäähdytystornissa. Siellä savukaasujen kosteutta nostetaan ja lämpötilaa lasketaan kalkin parempaa reagointia varten.

Jäähdytystornista savukaasut virtaavat reaktoriin, jossa niiden sekaan syötetään kalkkia ja aktiivihiiltä. Reaktorista savukaasut kulkevat suodattimeen, jossa hiukkaset, happamat kaasut, dioksiinit ja furaanit neutralisoituvat ja imeytyvät suodattimen pinnalla olevaan kalkkikerrokseen.

Jätevoimalan piipusta ulos tulevan savukaasun puhtaus varmistetaan sivukanaviin sijoitetuilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Jätteenpoltto ajetaan alas, jos voimalan päästöille asetetut raja-arvot ylittyvät.

Päästöjen vähentäminen Martinlaaksossa ja lämpökeskuksilla

Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilan päästöjä vähennetään rikinpoistoprosessilla, jossa savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, suolahappo ja pääosa raskasmetalleista. Hiukkaspäästöjä vastaan on mekaanisia ja sähköisiä pölynerottimia. Typenoksidipäästöjä vähennetään palamisilman vaiheistuksella sekä urean ruiskutuksella. Lämpökeskuksilla päästöjä vähennetään syklonierottimin ja Low-Nox -polttimin. Martinlaakson voimalaitoksella päästöjä ilmaan mitataan jatkuvatoimisesti, ja tulokset raportoidaan viranomaisille. Lämpökeskuksilla ei ole jatkuvatoimisia päästöjen mittauslaitteita, mutta ominaispäästöt selvitetään kertaluonteisin mittauksin. Suurilla lämpökeskuksilla mittaukset tehdään vuosittain, pienillä  viiden – seitsemän vuoden välein, ja tulokset raportoidaan viranomaisille. Mittaukset osoittavat, että päästöt ovat pysyneet lupaehtojen sallimissa rajoissa.

Typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt

Vantaan tuotanto (t) 2015 2016 2017
 SO2 (rikkidioksidi) 788  281  416
 NO2 (typpidioksidi) 926  876  807
 Hiukkaset  6 3  6
 mg/ kWh      
 SO2 (rikkidioksidi) 345  111  169
 NO2 (typpidioksidi) 406  346  328
 Hiukkaset 3  1  3
       
 Osuustuotanto (t)      
 SO2 (rikkidioksidi) 13  10  8
 NO2 (typpidioksidi) 18  9   6
 Hiukkaset 1  1   0
 mg/ kWh      
 SO2 (rikkidioksidi) 25  13  11
NO2 (typpidioksidi) 34 11   9
Hiukkaset 2  0