Siirry sisältöön

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2016 ja 2017 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset.

Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2017 kohdistuivat Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan rakentamiseen, Koivukylän lämpökeskuksen ilmanpäästöjen vähentämiseen mm. poltinmuutosten avulla, öljysäiliöiden uusimiseen Martinlaakson voimalaitoksella ja Maarikunnaan lämpökeskuksella sekä tuulivoimayhtiöiden osakkuuksien hankintaan.

Ympäristöinvestoinnit

1 000 euroa 2017 2016
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 3 211 10 448
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 297 234
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 101 373
 Jätevesien käsittely 0 17
 Ympäristöinvestoinnit yhteensä 3 609 11 072
 Ympäristöinvestointien osuus vuosi-investoinneista 8 % 27 %

Ympäristökustannukset

1 000 euroa 2017 2016
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu  2 639 3 682
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 0 158
 Jätehuolto 1 991 661
 Jätevesien käsittely 343 299
Energiatehokkuuden edistäminen 355  0
 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 181 216

Aktivoitujen ympäristömenojen suunnitelman mukaiset poistot

1 000 euroa 2017  2016
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu  637 170
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu  126 122
 Maaperän ja pohjaveden suojelu  192 186
 Jätevesien käsittely  241  240
 Energiatehokkuuden edistäminen  36  36
 Ympäristövuosikustannukset yhteensä  6 741  5 770
 Ympäristövuosikustannusten osuus kokonaiskustannuksista  3,5 % 2,8 %