Siirry sisältöön

Terveenä kotiin

Tapaturmataajuus

Vantaan Energiassa tapahtui vuonna 2017 kymmenen (6 vuonna 2016) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joten tapaturmien määrä on lisääntynyt työturvallisuutta kehittävistä toimenpiteistä huolimatta.  Tapaturmataajuus oli 18 (11).  Työtapaturmista ja -matkatapaturmista johtuvien poissaolojen määrä oli kuitenkin huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2016 poissaoloja oli yhteensä 41 työpäivää, kun edellisenä vuonna niitä oli 128.

Tavoitteena on edelleen nolla tapaturmaa ja tavoite on kirkastettu muotoon ”Tänään työpäivän päätteeksi terveenä kotiin”. Idea tuli tiimiltä, joka oli jo pitkään toiminut edistyksellisesti työturvallisuuden suhteen. 

Ajatus mukaan

Tapaturmat voitaisiin luokitella kolmeen kategoriaan: venähdyksiin, kaatumisiin ja tekevälle sattuu -tyyppisiin haavereihin. Vahinkojen taustalta paljastuu usein puutteellinen keskittyminen, joka johtaa vääriin valintoihin työkalujen ja -menetelmien kanssa. Hetkellistä herpaantumista tapahtuu varsinkin helpoissa rutiinihommissa. Suurin osa työtapaturmista tapahtui tuotannollisissa tehtävissä.

Arjen omavastuu

Vantaan Energiassa kannustetaan työntekijöitä ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden turvallisuudesta. Turvallisuushavaintojen tekeminen on jo vakiintunut käytäntö ja niitä tehtiin vuonna 2017 noin 1000 kappaletta. Otimme käyttöön tiimien palkitsemisen laadukkaista työturvallisuushavainnoista.

Turvallisuuden seuranta osaksi arjen tekemistä

Konkreettisia ehdotuksia tapaturmariskien pienentämiseksi on saatu myös turvallisuuskeskustelujen kautta. Työturvallisuutta opeteltiin kesätyöntekijöiden kanssa turvallisuusrastiradalla, jossa oli erilaisia turvallisuuteen liittyviä tilanteita, joissa tuli tehdä turvallisuuteen liittyviä havaintoja sekä ratkaisuja. Kaukolämpöverkoilla on tehty erityisohjeistus kaivannon tai kaivon putoamissuojaukseen tilanteisiin, joissa kohteessa oleva kuuma vesi voi aiheuttaa vaaratilanteen. Riskien ohella halutaan kiinnittää huomiota hyviksi havaittuihin työtapoihin.

Työturvallisuusviestintää on kohdennettu ajankohtaisilla asioilla. Turvallisuuden raportointiin kartoitettiin uutta työkalua, joka on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2018 aikana.

Tapaturmataajuus