Siirry sisältöön

Merkittävät päätökset 2017

Vantaan Energia Oy

Strategialinjaustemme mukaisesti pyrimme kasvattamaan osuuttamme uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen energian tuotannossa. Toukokuussa 2017 päätimme muuttaa Martinlaakson voimalaitoksen käytöstä poistetun kaasu-/öljykäyttöisen höyrykattilan biopolttoaineita käyttäväksi. Tavoitteenamme on lopettaa kivihiilen käyttö Martinlaakson voimalaitoksessa 2020-luvulla. Saimme kattilan muutostyölle ympäristöluvan elokuussa 2017 ja suunnittelemme aloittavamme biolaitoksen koekäytön vuoden 2018 lopulla.  

Päätökset Martinlaakson biokattilalaitoksen päälaitteiden toimittajista teimme alkukesällä 2017. Leijupetikattilan toimittaa AMEC Foster Wheeler Energia Oy (sittemmin Sumitomo SHI FW Energia Oy), savukaasulauhduttimen Valmet Power Oy ja KPA-laitoksen (kiinteän polttoaineen vastaanotto ja kuljetin) BMH Technology Oy. Biokattilahankkeen edellyttämän laajennuksen Martinlaakson voimalaitoksen pääautomaatiojärjestelmään toimittaa Valmet Automation Oy. Sähköistysurakan toimittajaksi valitsimme VEO Oy:n.

Kesällä 2017 päätimme myös luopua yhtiön pienvesivoimatuotannosta Hiitolanjoella ja myimme Lahnasenkosken voimalaitoksen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle.

Uutena aluevaltauksena päätimme lähteä mukaan aurinkosähköliiketoimintaan ja liityimme osakkaaksi Solar Power Holding Oy:öön, joka omistaa merkittävän osuuden Naps Solar Oy:stä. Tarjoamme aurinkosähköjärjestelmien toimituksia sekä kotitalouksille että yrityksille, ja samalla mahdollisuutta muuttua sähkön kuluttajasta myös sen tuottajaksi.

Loppuvuodesta 2017 päätimme, että jätevoimalan jätekattiloiden tulistimien uusinnan ja korjauksen toteuttaa Sumitomo SHI FW Energia Oy.

Toimistohenkilöstömme palasi väistötiloista takaisin uuteen laajennettuun toimitaloomme pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi. Myös toimitaloalueen kehittämiseen ja Koivuhaan kaupunginosan asemakaavamuutokseen liittyvät määräalojen vaihdot Vantaan kaupungin kanssa ja Varte Oy:n kanssa esisopimuksella sovitut kaavatonttien myynnit toteutettiin vuoden 2017 aikana.

Emoyhtiön hallitus katselmoi konsernin riskienhallintapolitiikan ja yritysturvallisuuspolitiikan marraskuussa 2017. Samalla hallitus hyväksyi uutena ohjausvälineenä tietosuojapolitiikan ja päivitti talousriskipolitiikan, tietoturvapolitiikan ja sisäisen tarkastuksen toimintapolitiikan.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vuoden 2017 aikana valmisteltiin verkkoyhtiön operatiivisen toiminnan kannalta välttämättömän käytönvalvontajärjestelmän uusimista. Järjestelmän avulla valvotaan ja ohjataan sähköverkkoa sekä kerätään verkon toiminnasta mittaustietoja talteen historiatietokantaan. Käytönvalvontajärjestelmä on verkkoyhtiön kriittisin järjestelmä. Järjestelmään liitetyt palvelimet ja työasemat on tarpeen uusia noin seitsemän vuoden välein riittävän toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Yhtiön sähkön siirto- ja jakeluverkkoon investoidaan varsin tasaisesti vuosittain, jotta verkot pysyvät hyvässä kunnossa ja voimme ylläpitää sähköntoimitusvarmuuden korkeaa tasoa Vantaalla. Verkkojen ylläpitoon ja laajentamiseen liittyviä kunnossapito- ja rakentamissopimuksia kilpailutettiin ja solmittiin useiden verkostourakoitsijoiden kanssa.