Siirry sisältöön

Kehityshankkeet

Vantaan Energia on energiapalvelujen tuottamiseen keskittyvä konserni, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on pienehkö. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusverkostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutkimuslaitosten kanssa.

Vantaan Energia Oy on osakkaana cleantech- ja biotalousalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Clic Innovation Oy:ssä. Vantaan Energia on mukana myös Clic Innovationin tulevien ohjelmien valmistelussa. Toimialaan liittyvää tutkimusta on lisäksi tuettu osallistumalla sähkötutkimuspoolin ja Energiateollisuus ry:n kautta rahoitettuihin tutkimuksiin.

Vuonna 2017 Vantaan Energia on osallistunut pienin panoksin biopolttoaineisiin liittyviin tutkimuksiin.Lisäksi yhtiö on osallistunut ilmastonmuutoksen hillintään ja älykkääseen energiajärjestelmään liittyviin tutkimuksiin ja Vantaan kaupungin koordinoimiin kokonaisuuksiin. Yhtiössä on myös kehitetty tuotannon optimoinnin järjestelmiä ja lisätty osaamista aurinkosähkön palveluihin ja tuotteisiin sekä perehdytty kysyntäjoustopalveluihin.