Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana.

Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on 35 % vuonna 2020.

Vuonna 2017 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus oli 33 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, vesi ja tuuli. Jätevoimalassa poltettavasta jätteestä 50 % on biohajoavaa.

Tuulisähkön tuotanto kasvoi tuntuvasti 2017, kun Tahkoluodon merituulivoimapuisto aloitti toimintansa Porissa ja Annankankaan tuulipuisto Raahessa.

Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan rakennustyöt edistyvät suunnitellusti ja biovoimala on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019. Biovoimalan myötä fossiilisten polttoaineiden käyttö Vantaalla vähenee noin kolmanneksella vuodesta 2017.

2020 uusiutuvan ja muun päästökaupan ulkopuolisen energian osuuden tulisi olla 55 %.

Uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen tuotannon osuus energiantuotannosta oli 55 % vuonna 2017. Ydinvoiman ohella muuta päästökaupan ulkopuolista energiaa on se osuus jätteellä tuotetusta energiasta, joka ei ole uusiutuvaa. Syksyllä 2014 käyttöönotetun jätevoimalan ansiosta fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö Vantaalla ja tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Biovoimalan ansiosta Vantaan tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät edelleen noin kolmanneksella.

Vantaalla tapahtuva energiantuotanto perustuu tehokkaaseen yhteistuotantoon. Vuonna 2020 yhteistuotantolaitoksissa tuotetaan 90 % lämmöstä.

Tavoite ylittyi vuonna 2017 kun yhteistuotantolaitoksissa tuotettiin noin 97 % kaukolämmöstä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa.

Tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta loppuasiakasmyynnissä.

Tarjoamme asiakkaille useita erilaisia uusiutuvia sähkö- ja lämpötuotteita, muun muassa vesi- ja tuulisähköä sekä uusiolämpöä. Edistämme asiakkaiden oman pientuotannon markkinoille pääsyä sekä tarjoamme asiakkaillemme aurinkopaneelipaketteja oman aurinkosähkön tuottamiseen.

Kiinnitämme huomiota toimintamme energiatehokkuuteen ja toteutamme energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimia sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa.

Energiatehokkuussopimustoiminta käynnistyi Suomessa 1997, ja Vantaan Energia ja Vantaan Energian Sähköverkot ovat mukana myös kolmannella sopimuskaudella 2017–2025.

Etsimme aktiivisesti energiansäästökohteita ja otamme huomioon energiatehokkuuden rakennus- ja saneeraushankkeissa.

Vantaan Energia toimii yhteistyössä koulujen kanssa ja toimittaa kouluille energiansäästöön liittyvää materiaalia, jota opettajat voivat opetustyössään hyödyntää. Yhtiömme nettisivuilla ja asiakaslehdessä kerromme säännöllisesti asiakkaille energiansäästöstä, energian käytön tehostamisesta ja annamme energiansäästövinkkejä. 

Sähkönkulutuksen seurantapalvelumme on kasvattanut käyttäjämääräänsä vuosi vuodelta. Seurannan avulla asiakas näkee havainnollisesti, miten koti käyttää sähköä ja voi tarkastella omaa sähkön- ja lämmönkäyttöä eri ajanjaksoina vuositasolta tuntitasolle. Myös oman kulutuksen vertailu muihin samantyyppisiin kuluttajiin onnistuu.

Vantaan tuotannon hiilidioksipäästöt (t)

Vantaan tuotannon päästöt ilmaan (t)