Siirry sisältöön

Pidämme huolta osaamisestamme

Osaaminen on yksi Vantaan Energian perusarvoista. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät turvaavat konsernin menestyksen ja takaavat luotettavan asiakaspalvelun. Investoimalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja hyvinvointiin pyrimme varmistamaan, että henkilöstö viihtyy meillä.

Kehityskeskusteluja kaksi kertaa vuodessa

Esimiehillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä, osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä seuraajasuunnittelussa, jotta pystymme varmistamaan jatkossakin oikeanlaisen ja riittävän osaamisen.

Osaamisen kehittämisestä sovitaan yhdessä henkilön ja esimiehen välillä, samalla kun vuosittaisissa kehityskeskusteluissa keskustellaan myös vastuiden ja tehtävien kehittämisestä. Käytössämme on myös lyhyempi välikehityskeskustelu, jossa vuoden puolessa välissä arvioidaan tavoitteiden saavuttamista keskittyen erityisesti osaamisen kehittämiseen.

Noin kaksi vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä henkilön kanssa keskustellaan osaamisen ja tehtävien siirtämisen suunnitelmasta sekä työkuntoon ja jaksamiseen liittyvistä asioista. Tällä tavoin valmistaudumme tehtävien ja hiljaisen tiedon siirtymiseen organisaatiossa.

Osaamisen kehittämistä monin eri keinoin

Koulutusten lisäksi kehitämme osaamista esimerkiksi tekemällä yhteistyötä verkostomentoroinnilla muutaman vantaalaisen yrityksen kanssa.  Yritysten HR-asiantuntijat etsivät henkilöille parin hänen toivomaltaan osaamisalueelta. Parit tapasivat keskimäärin kahden kuukauden välein. Tehtävien muokkaaminen laajentamalla ja kehittämällä vastuita on myös tehokas tapa kehittää henkilöstön osaamista.

Vuonna 2017 järjestimme koko henkilöstölle verkkokoulutuksia yritysturvallisuuteen liittyen. Tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen tavoitteena oli lisätä henkilöstön ymmärrystä ja toimintavalmiutta muun muassa liittyen uuteen tietosuoja-asetukseen.  

Muutto uusiin toimistotiloihin kesällä 2017 on edellyttänyt opettelua uuteen työympäristöön, jossa suurimmalla osalla henkilöstöstä ei ole nimettyä työpistettä vaan työpiste valitaan monitoimitilan erilaisista tiloista tehtävän luonteen mukaisesti.  Uuteen työympäristöön muutto on kehittänyt sähköisten toimintatapojen osaamista, jotta liikkuminen eri työpisteissä sujuu mahdollisimman vaivattomasti.

Suurin osa koulutuksista (35 %) oli lakisääteisiä koulutuksia, kuten esimerkiksi työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset. Seuraavaksi eniten kehitettiin ammatillista osaamista (25%) sekä suoritettiin ammatillisia tutkintoja (14% koulutuspäivistä).