Siirry sisältöön

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan.

Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita.

Henkilöstöjohtamisessa keskitymme:

  • Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme.
  • Itsensä ja muiden johtaminen, aikaansaaminen kustannustehokkaasti.
  • Tehdään yhteistyötä paremmin yli tehtävä-, vastuu- ja organisaatiorajojen.
  • Nykyisten ja uusien teknologioiden parempi hyödyntäminen sekä toimintatapojen omaksuminen.

Vantaan Energiassa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä

Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain. Kokonaistulokseksi tuli 3,5 (asteikko 1–5). Sisäinen yhteistyö oli korkeammalla tasolla kuin suomalaisissa yrityksissä keskimäärin samoin kuin tyytyväisyys esimiestyöskentelyyn. Työpaikkakiusaamisessa on nollatoleranssi. Kiusaamistapauksien selvittäminen ja käsittely kuuluvat henkilöstötutkimuksen käsittelyprosessiin.

Tietotekninen osaaminen työtehtävien edellyttämällä tasolla

Tavoite on toteutunut osittain ja tavoitteena on edelleen kehittää henkilöstön osaamista vastamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.  Jokainen työntekijämme suorittaa vuosittain sähköisen tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen, joiden testit tulee läpäistä hyväksyttynä. Lisäksi työntekijämme suorittivat viime vuonna yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa toteutetun verkkokoulutuksen uusista teknologioista, kuten tekoälystä, esineiden internetistä sekä laajennetusta todellisuudesta.

 Yhteistyön kehittäminen yli organisaatiorajojen

Yhteistyö koetaan edelleen sujuvammaksi oman organisaation sisällä kuin organisaatioiden välillä.  Tavoitteena on edelleen kehittää sisäistä yhteistyötä prosessien kehittämisellä ja lisäämällä yhteistyötä yli vastuurajojen.  

Työskentely yhtiössä on turvallista

Tavoitteena oli nolla työtapaturmaa ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Tapaturmataajuus laski ennätyksellisen alas ollen 4,7 ja poissaoloon johtaneita työtapaturmien lukumäärä puolittui. Myös ulkopuolisten urakoitsijoiden tapaturmat tilastoitiin. Työturvallisuuden parantamisessa näkökulmana on huolehtia työturvallisuudesta päivä kerrallaan eli ”työpäivän päätteeksi terveenä kotiin” kiinnittäen erityisesti huomiota työskentelyssä mahdollisten vaarojen ja riskien ennakointiin.

Turvallisuushavainnot osaksi jokapäiväistä työtä

Tavoite on toteutunut, sillä työturvallisuushavaintoja tehtiin noin 2100 kappaletta. Tavoitteena on sopia työryhmissä yhteisesti tavoitteet turvallisuushavaintojen, turvallisuuskeskutelujen ja kierrosten osalta. Työturvallisuuskierrokset ja työturvallisuusasioiden säännöllinen käsittely ja dokumentointi tuotannollisissa ryhmissä toteutui. Vuoden 2018 lopussa käyttöönotettu turvallisuussovellus Quentic oli vuoden 2019 lopussa kaikilla sujuvasti käytössä. Lisäksi kesätyöntekijät kävivät turvapuistossa oppimassa turvallisuuden havainnointia.

Tavoitteiden tarkennukset

Päämäärä   Tavoite/Toimenpide 2018  Toteutuminen  Tavoite/Toimenpide 2019 Toteutuminen
Vantaan Energiassa on hyvä olla töissä Henkilöstötyytyväisyys 3,7 Henkilöstötyytyväisyys 3,3 Henkilöstötyytyväisyys 3,7 Henkilöstötyytyväisyys 3,5
Työskentely yhtiössä on turvallista Kukaan ei koe työpaikkakiusaamista Henkilöstötutkimuksen mukaan muutama henkilö kokee työpaikkakiusaamista  Kukaan ei koe työpaikkakiusaamista tai seksuaalista häirintää Henkilöstötutkimuksen mukaan muutama henkilö kokee työpaikkakiusaamista, luvuissa ollaan tultu selvästi alaspäin edellisestä vuodesta.
  Kehitetään järjestelmien ja pääkäyttäjien tietoturvaosaamista. Jokainen pääkäyttäjä suorittaa pääkäyttäjille laaditun sähköisen tietoturvakoulutuksen 99 % suoritti koulutuksen Jokainen työntekijä suorittaa sähköisen tietoturvallisuuskoulutuksen. Jokainen työssä oleva työntekijämme suoritti sähköisen tietoturvallisuuskoulutuksen.
  Työpäivän päätteksi terveenä kotiin. Tapaturmataajuus max. 10 Ei toteutunut. tapaturmataajuus oli 10,9. Työpäivän päätteksi terveenä kotiin. 0 tapaturmaa. Tavoite saavutettiin osittain. Tapaturmataajuus 4,7.
  2000 työturvallisuushavaintoa Tavoite saavutettiin. 2000 työturvallisuushavaintoa Tavoite saavutettiin. 2138 työturvallisuushavaintoa.
  Käsivammojen ja liukastumisten ennaltaehkäiseminen  Tavoite  toteutui osoittain    
  Sähköinen työsuojelun riskiarviointi käyttöön  Tavoite toteutui. Quenticin käyttöönotto Työturvallisuussovellus Quentic on kaikilla sujuvassa käytössä Tavoite toteutui.
  Kesätyöntekijöille turvallisuusperehdytys Turvallisuuspuistossa Tavoite toteutui   Tavoite Toteutui

Lisää tietoa henkilöstöstä ja työturvallisuudesta