Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana.

Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuoden 2022 aikana

Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on jätevoimalan laajennus, jonka toteuttamisesta päätettiin tammikuussa. Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa viimeistään vuoteen 2029 mennessä.

Uusiutuvan energian osuus tulisi olla 60 % energiantuotannosta vuonna 2025*

Vuonna 2019 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus oli yli 50 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, biopolttoaineet sekä vesi ja tuuli. Jätevoimalassa poltettavasta jätteestä 50 % on biohajoavaa.

Martinlaakson voimalaitoksen vanhan, käytöstä poistetun öljy- ja maakaasukäyttöisen kattilan uudistamishanke saatiin valmiiksi ja biopolttoaineita käyttäväksi muutettu kattilalaitos otettiin kaupalliseen käyttöön maaliskuussa 2019. Biokattilan käyttöönotto vähensi yhtiön hiilidioksidipäästöjä vuonna 2019 noin 210 000 tonnilla. Biokattilan yhteyteen rakennetun savukaasulauhduttimen avulla polttoaine-energiaa säästyy noin 75 GWh vuodessa. Biopolttoaineita kattilassa käytettiin 528 GWh, mikä oli 40 % Martinlaakson voimalaitoksen polttoaineen kulutuksesta.

Tuulisähkön tuotanto kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta. Vantaan Energialla on tärkeä rooli suomalaisen tuulienergian tuotannossa ja kehittämisessä.

Hiilineutraalin energian osuus on 80 % energiantuotannosta vuonna 2025*

Hiilineutraalin tuotannon osuus energiantuotannosta oli lähes 60  % vuonna 2019. Uusiutuvan energian lisäksi hiilineutraalia tuotantoa on ydinvoima.

Lisäksi meillä on päästökauppajärjestelmän ulkopuolista jätteellä tuotettua energiaa noin 15 %.

Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 75 GWh vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa

Olemme tarjonneet asiakkaille useita erilaisia uusiutuvia sähkö- ja lämpötuotteita, muun muassa vesi- ja tuulisähköä sekä uusiolämpöä. Edistämme asiakkaiden oman pientuotannon markkinoille pääsyä sekä tarjoamme asiakkaillemme aurinkopaneelipaketteja oman aurinkosähkön tuottamiseen.

Vuonna 2019 myimme uusiutuvaa sähköä yli 712 000MWh. Uusiolämpötuotteita myytiin noin 45 000 MWh.

*Nämä asetetut tavoitteet koskevat omaa tuotantoamme ja energianhankintaamme. Näillä ei ole yhteyttä uusiutuvan sähkön osalta alkuperätakuujärjestelmään.