Siirry sisältöön

Kiertotalouteen liittyvät vastuullisuustavoitteet

Kiertotalous on keskeinen toiminta-alue uudistetussa strategiassamme. Tavoitteenamme on luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2022 mennessä. Jätteen energiahyödyntämisen lisääminen jätevoimalaa laajentamalla on keskeinen osa ratkaisua kivihiilestä luopumiseen. Lisäksi panostamme asiakkaidemme ylijäämälämmön hyödyntämiseen sekä lämpötuotteiden ja -palvelujen kehitykseen. 

Vuonna 2020 pyrimme käyttämään monipuolisesti erilaisia kierrätys- ja biopolttoaineita noin 700 GWh

Martinlaakson biovoimalan polttoaineena käytetään pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloa.

Toteutamme myös jätevoimalalle laajennusta, joka hyödyntäisi kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia.

Mahdollistamme asiakkaiden hukkalämpöjen hyödyntämisen kaukolämpöverkossamme. Tavoitteemme vuodelle 2020 on 1 GWh.

Paikallisten yritysten ja teollisuuden prosessit tuottavat sivutuotteena hukkalämpöä. Vantaan Energia aikoo hyödyntää esimerkiksi vantaalaisten datakeskusten tuottamaa ylijäämälämpöä avoimessa kaukolämpöverkossaan lisäenergialähteenä.

Hyödynnämme myös omissa prosesseissamme syntyvää hukkalämpöä molempien voimalaitostemme savukaasulauhduttimien avulla. Martinlaakson uuteen biokattilaan liitettiin lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä noin 30 MW:n teholla. 

Tavoitteena on materiaalivirtojen tehokkaampi hyödyntäminen.  Vantaan Energia tavoittelee kaukolämmön lisäveden kulutuksen ja prosessiveden vähentämistä.  Lisävedelle tavoite on maksimissaan 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus.

Vantaan Energian kannalta veden tehokas käyttö liiketoiminnassa on tärkeää.  Lisävettä käytetään erityisesti energiatuotannon prosesseissa ja kaukolämpöverkon lisävetenä. Lisäveden määrä on hyvä mittari kertomaan myös yleisemmin kaukolämpöverkon kuntotasosta.