Siirry sisältöön

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus

Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2019 olivat jäte, puupohjaiset biopolttoaineet, kivihiili ja maakaasu.

Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2019 jätettä poltettiin noin 376 000 tonnia (375 000 vuonna 2018).

Martinlaakson voimalaitoksen pääpolttoaineet vuonna 2019 olivat kivihiili, puupohjaiset biopolttoaineet ja maakaasu. Biopolttoaineiden osuus Martinlaakson polttoaineen kulutuksesta oli noin 40 prosenttia. Lämpökeskusten pääpolttoaineena on maakaasu Lentokentän lämpökeskusta lukuun ottamatta. Se käyttää polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä.

Sähkön tuotanto

Vantaan Energian sähkön- ja lämmöntuotannon perustan muodostivat yhteistuotanto Martinlaakson voimalaitoksessa sekä Långmossebergenin jätevoimalassa. Näiden voimalaitosten osuus yhtiön koko sähköntuotannosta oli 38 % (edellisvuonna 44 %). Jätevoimalassa tuotettiin sähköä 201 GWh (edellisvuonna 194) ja Martinlaakson voimalaitoksella 290 GWh (edellisvuonna 432). Vesivoimalla tuotettiin sähköä kaikkiaan 651 GWh (629). Tuulisähkön tuotanto oli 144 GWh (128).

Lämmön tuotanto

Vantaan Energia tuotti itse lähes kaiken toimittamansa kaukolämmön, jonka määrä oli 1 856 GWh (1 900 vuonna 2018). Jätevoimalassa lämpöä tuotettiin 918  GWh (919), jolloin sen osuus kaukolämmön tuotannosta oli 49 %. Martinlaakson voimalaitoksen tuotantomäärä oli 903  GWh (920), ja osuus lämmöntuotannosta 49  %. Lämpökeskuksilla tuotettiin 34 GWh (61) eli 2 % kokonaistuotannosta. Naapurikaupungeille myytiin lämpöä yhteensä 64 GWh (53) ja vastaavasti ostettiin 9 GWh (30). Lämpökeskuksissa tuotettiin prosessihöyryä teollisuusasiakkaille 16 GWh (27). Höyrylämpökeskukset siirtyivät 1.8.2019 alkaen Suomen Kaasuenergia Oy:n omistukseen.  

Polttoaineiden kulutus Vantaalla (GWh) 

  2019  2018      2017 
 Syntypaikkalajiteltu  sekajäte  1 138 1 108  1 113
 Maakaasu 263 582  355
 Kivihiili 574 1 132  1 355
 Öljy 1 1  1
 Hake 528 28 0
 Turve 84 5 0

Tuotettu Energia Vantaalla (GWh)

        2019 2018 2017
Sähkö                        491 630  558
Kaukolämpö 1 856 1 900  1 877
Höyry 16 27  27

Kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma 2019

polttoaine osuus tuotannosta (%)
maakaasu 9
kivihiili 21
jäte 47
biopolttoaineet 20
turve 3

Edellä esitetystä jätteellä tuotetusta kaukolämmöstä myytiin Uusiolämpö 50 -tuotteena 9 235 MWh ja Uusiolämpö 100 -tuotteena 35 717 MWh. 

Kaukolämmön ominaispäästöt (g/kWh)

  2019 2018 2017
CO2 177 247 271

Sähköntuotanto Vantaan Energialle (GWh)

  2019 2018 2017
Oma tuotanto 494 630 563
EPV Energia Oy (EPV) 217 208 176
Pohjolan Voima Oy (PVO) 42 42 38
Suomen Hyötytuuli Oy 73 63 39
Norjan vesivoima 587* 559* 398
Kolsin vesivoima 53 61 63
Markkinasähkön osto 1 719 1 947 1 840
Tilapäisosto 93 122 117
Yhteensä 3 279 3 621 3 234

*Sisältää Hafslund Produksjon AS:n osuuden.