Siirry sisältöön

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2019 päästöselvitykset.  

Päästökustannukset pienenivät viime vuodesta noin neljä miljoonaa euroa. Kustannukset laskivat hiilidioksidipäästöjen vähenemisen myötä. 

Vuonna 2013 alkaneella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä vähenee vuosittain. Sähköntuotanto ei saa enää ilmaisia päästöoikeuksia vaan ostaa kaikki tarvitsemansa päästöoikeudet huutokaupoista tai markkinoilta. Lisäksi täytämme osan päästöoikeusvelvoitteestamme hankkimillamme päästövähennysyksiköillä.

Päästökauppajärjestelmä

Päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on valvoa kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää niitä kustannustehokkaalla tavalla. Perustan päästökaupalle muodostavat EU:n sisäinen päästökauppajärjestelmä ja Kioton ilmastokokouksen pöytäkirja. Meneillään on järjestyksessä kolmas EU:n sisäinen päästökauppakausi, joka päättyy vuoden 2020 lopussa.

Suomessa päästökauppaa ohjaavat lait ja asetukset, joiden noudattamista valvoo Energiavirasto. Päästökaupan piirissä on noin 600 suomalaista laitosta. Energiavirasto myöntää päästöluvat, joiden puitteissa laitokset saavat päästää kasvihuonekaasuja ilmakehään.  Lisäksi päästöluvan haltijat tarvitsevat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Laitokset voivat hakea ilmaisia päästöoikeuksia työ- ja elinkeinoministeriöltä. Päästöoikeuksilla käydään päästökauppaa. Suomessa on käytössä Energiaviraston hallinnoima päästökaupparekisteri. Rekisterissä olevalle laitokselle avataan hakemuksesta päästöoikeustili, jolle päästöoikeudet ja niillä käytävä kauppa kirjataan.

Vuonna 2021 EU:n päästökaupassa käynnistyy neljäs kausi. Yli puolet kaikista päästöoikeuksista jaetaan jatkossakin huutokauppaamalla. Ilmaiseksi jaettavat päästöoikeudet myönnetään jatkossa viideksi vuodeksi kerrallaan. Hakemukset ilmaisista päästöoikeuksista jätetään Energiavirastolle. Mekin olemme jättäneet hakemukset neljännen kauden ilmaisista päästöoikeuksista toukokuussa 2019.   

Päästökauppa

  2019 2018 2017
Päästökaupan piirissä olevat päästöt (t) 269 369 482 701 484 574
Ilmaiset päästöoikeudet (t) 120 784 146 836 173 758

Päästökustannukset (euroa)

  2019 2018 2017
Päästökustannukset 768 000 4 911 000 1 929 000