Siirry sisältöön

Kiertotalous kiinnostava liiketoiminta-alue

Kiertotalous kiinnostava liiketoiminta-alue

Näemme kiertotalouden merkittävänä uutena liiketoiminta-alueena. Toimintamme painopisteessä on jätteen energiahyödyntäminen ja haluamme yhdessä kumppaniemme kanssa kehittää muitakin kiertotalouden palveluja.

Jätevoimalan laajennus hyödyntää kierrätykseen kelpaamatonta jätettä

Vantaan Energian jätevoimala tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen syntypaikkalajitellusta sekajätteestä. Toteutusvaiheeseen siirtynyt jätevoimalan laajennus hyödyntää valmistuessaan kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia.

Suomesta viedään ulkomaille vuosittain noin 300 000 tonnia jätettä. Jätevoimalan laajennus valmistuessaan vuonna 2022 vähentää paitsi jätteen vientiä myös fossiilisten polttoaineiden tuontia.. Tuotannon laajentamisella voidaan kattaa osittain myös Helenin kaukolämpötarvetta.

Uudessa laitosyksikössä on tarkoitus hyödyntää vuosittain noin 150 000 tonnia kaupan ja teollisuuden kiertotalouspolttoainetta.

Kiertotalouspalveluja kehitetään

Tarkoituksena on luoda uusia palveluita, jotka voivat liittyä esimerkiksi tiettyjen jätelajien kierrätykseen, jätevoimalan alueen kehittämiseen kohti kiertotalouskylää, biomassojen jalostukseen, asiakkaidemme hukkalämmön hyödyntämiseen tai materiaalihyötykäytön parantamiseen. Kiertotalouteen liittyy myös paljon uusien digitaalisten tuote- ja palvelumahdollisuuksien kehittämistä.

Pitkällä tähtäimellä yhtiö on kiinnostunut ns. Power -to – X teknologioista.  Niissä uusiutuvan ja edullisen sähkön ja ilmaisten raaka-aineiden avulla tehdään muita tuotteita, kuten synteettisiä polttoaineita tai ruokaa.

Kierrätyspolttoainetta, ylijäämälämmön hyödyntämistä ja geolämpökokeiluja               

Martinlaakson biovoimalassa käytetään merkittävä määrä erilaisia biopolttoaineita. On huomattava, että tästä hyvä osuus on kierrätyspuuta ja erilaisia metsäteollisuuden sivuvirtoja.            

Paikallisten yritysten ja teollisuuden prosessit tuottavat sivutuotteena hukkalämpöä. Hyödynnämme esimerkiksi vantaalaisen datakeskuksen tuottamaa ylijäämälämpöä kaukolämmössämme.

Lämpötoiminnassa haemme uusiutuvan jäte- ja bioenergian rinnalle uusia ratkaisuja kuten maalämpöä sekä geotermistä, erilaisista syvä- tai keskisyvistä kaivoista tulevaa lämpöä, jota voidaan lämpöpumpputekniikan kehittyessä tarjota myös teollisen kokoluokan asiakkaillemme. Ensimmäisenä sovelluksena suunnittelemme Martinlaakson voimalaitokselle keskisyvää (n. 2 km) lämpökaivoa.