Siirry sisältöön

Sähköverkon käyttövarmuutta parannetaan

Vantaan sähkönjakeluverkkoa kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2019 käynnistettiin toisiouusinnat vanhemmilla 110/20 kV sähköasemilla. Projektissa uusitaan sähköasemien suojareleet sekä apusähköjärjestelmiä. Projekti aloitettiin Ilolan sähköasemalla ja uusinnat tehdään yhteensä yhdeksälle sähköasemalle vuoteen 2028 mennessä.

Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu noin 90 %. Vuonna 2018 aloitettu Luoteis-Vantaan kaapelointiprojekti jatkui vuonna 2019. Projektissa uusitaan nykyinen ilmajohtoverkko maakaapeleiksi vuoteen 2026 mennessä. Projektin päättyessä on Vantaan kaapelointiaste noin 95 %.

Sähkönjakelun keskeytyssyyt, %

  2019
Ulkopuolisten toiminta 48,8
Muut 8,1
Sää 20,1
Suunnitellut 0,9
Rakenneviat 21,9

Keskeytyksiä asiakasta kohden (kpl/asiakas)

  2019 2018 2017
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 0,1 0,13 0,13

Sähköasiakkaiden keskimääräinen keskeytysaika (min)

  2019 2018 2017
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 3,5 5,2 5,4